Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Počítanie času v dobe koronavírusu

Je všeobecne známe, že 25. marca 2020 bol Národnou radou SR schválený zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Publikovaný bol v Zbierke zákonov pod číslom 62/2020 Z. z. dňa 27. marca 2020,  ktorý je zároveň dňom jeho účinnosti.

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
06.05.2020
AKTUALIZÁCIA - Prehľad opatrení pre zamestnávateľov a SZČO v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou

Dňa 29. marca 2020 bol na našom portáli  zverejnený stručný prehlaď týkajúci sa práv a povinností zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „SZČO“) v sociálnej a daňovej oblasti v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, a to podľa právneho stavu platnému k 29. marcu 2020. Článok je možné nájsť TU

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Ján Lengvarský
13.04.2020
VZOR: Výpoveď pre nadbytočnosť z organizačných dôvodov

Jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru je výpoveď. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Z dôvodu posilnenej ochrany zamestnanca je zamestnávateľ limitovaný výpovednými dôvodmi taxatívne ustanovenými v Zákonníku prácu. To znamená, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v zákone na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Jeden z často sa vyskytujúcich dôvodov pre výpoveď danú zamestnávateľom je nadbytočnosť zamestnanca z organizačných dôvodov (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce).

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Tomáš Čentík
05.04.2020
Zamestnanci a koronavírus

V praxi bežná vec, zamestnanec v snahe neprísť o časť príjmu alebo z iných dôvodov sa rozhodne napriek chorobe nastúpiť do práce (niekedy aj pod tlakom zamestnávateľa pre nedostatok pracovných síl). Tým neohrozuje len svojich kolegov, ale v konečnom dôsledku riskuje aj svoje zdravie a fungovanie celej firmy. O to vážnejšia situácia nastáva, keď čelíme novému vírusu ako je napríklad v súčasnosti sa šíriaci koronavírus SARS-CoV-2. Môže zamestnávateľ zakázať vstup zamestnancovi evidentne javiacemu známky ochorenia, resp. podozrivému na COVID-19 na pracovisko? Aké sú v takom prípade peňažné nároky zamestnanca? Aký pracovnoprávny režim možno použiť na tieto situácie?

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Tomáš Čentík
02.04.2020
K ústavnosti výmeny členov Súdnej rady SR

Minulotýždňový postup vlády, ktorá sa rozhodla neodvolať členov Súdnej rady SR (nominantov bývalej vlády), ale im „len“ ústami ministerky spravodlivosti tlmočiť stratu dôvery a následné rozhodnutie piatich členov Súdnej rady SR - nominantov národnej rady a vlády, vzdať sa svojich funkcií, považujem z ústavnoprávneho hľadiska za veľmi pozitívny signál.

Kategória: Ústavné právo
Autor: Juraj Martaus
01.04.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 2 – 8. marca 2020)

Súdom určené lehoty stresujú prokrastinikov aj prekrastinikov.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
09.03.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 3.- 9.február 2020)

Aj dnes ostávame pri tenise (minulý týždeň sme písali o tom, prečo ho máme radšej ako golf).

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
10.02.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 27. január -2. február 2020)

Prečo majú právnici radi tenis?

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
02.02.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 20-26. január 2020)

Vyššia liga, sofistikovanejšie metódy.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
27.01.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 13. – 19. januára 2020)

Začiatkom roka došlo k vyplateniu rekordnej sumy kompenzácie za – v našom právnickom jazyku –nemajetkovú ujmu spôsobenú úmrtím blízkej osoby resp. za ujmu spôsobenú vadným výrobkom.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
20.01.2020
Namiesto pondelkovej porady (prehľad 6 – 12. januára 2020)

V decembri minulého roka obletela svet informácia (české média informovali napríklad TU) o vyčíňaní viac ako 200 - člennej skupiny právnikov v pakistanskom Lahore.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
13.01.2020

Prázdniny, každý ich miluje. Najviac tie, ktoré sú neplánované. Uhoľné či chrípkové.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
16.12.2019

Podrobnosti zavraždenia John Lennona v nočných hodinách 8. decembra 1980 (pred 39 rokmi a 1 dňom) sú notoricky známe.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
09.12.2019

So súdom a sudcom sa dá vybudovať príjemné, užitočné a nezištné priateľstvo. Legálne, v súlade so všetkými etickými kódexmi.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
01.12.2019

Mediálnemu a politickému marketingu sa nevyhnú ani základné právne pojmy.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
25.11.2019

V rámci reformy civilného procesu možno hodnotiť ako jednu z najpozitívnejších zmien smerujúcich k zrýchleniu súdneho konania prijatie zásady „jedenkrát a dosť“ v odvolacom konaní. Táto zásada sa pre jej nerešpektovanie odvolacími súdmi stala v poslednom čase predmetom rozhodovania Ústavného súdu SR o ústavných sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb a to hneď v dvoch rovinách – vo vzťahu k porušeniu práva na súdnu ochranu a práva na konanie bez zbytočných prieťahov. Formujúca sa judikatúra k zásade „jedenkrát a dosť“ dala k jej aplikácii jednoznačnú odpoveď.

Kategória: Ústavné právo
Autor: Tomáš Čentík
19.11.2019

Často sa nám stáva, že sa po rokoch používania určitého slovného tvaru vynorí pochybnosť či je pravopisne správny. Surfovanie na nete (prečo radšej nenazrieme do pravopisných pravidiel...) ukáže, že pochybnosť je dôvodná...   A tak sme sa rozhodli, že si z času na čas na ulpianusíku otvoríme právnické jazykové okienko.

 

Autor: Alexander Bröstl, ml.
07.11.2019

Označeniu biely kôň sme sa už venovali (TU), dnes sa pozrieme na opačný koniec pomyselnej hierarchie.

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
04.11.2019

Okrúhlosť stolu má vyjadrovať, že všetci za ním sediaci majú rovnocenné postavenie (príbeh o tom, ako vznikol nájdete TU alebo TU).

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
28.10.2019

Večný ako vesmír samotný je v našej krajinke boj medzi východniarmi a západniarmi/Bratislavčanmi. Rekordná návštevnosť včerajšieho hokejového duelu Slovan – HC Košice dokazuje, že táto rivalita má veľké publikum...

Kategória: Namiesto pondelkovej porady
Autor: Alexander Bröstl, ml.
20.10.2019