Týždenný prehľad (2.- 8. máj 2023)

Padla nám vláda, tak sme zvedaví, ako sa to prejaví na Zbierke zákonov - tento týždeň je toho neobvykle málo.

ulpianusmaj.jpgzdroj: red

5. máj 2023        157/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Mení sa celý rad pravidiel a požiadaviek v stavebnom a technickom poriadku dráh – napr. základné pojmy ako aj ďalšie pojmy v celej vyhláške, technicko-bezpečnostná skúška stavieb, požiadavky na priestorové usporiadanie dráhy, na železničný spodok a tunely, požiarne zabezpečenie či elektrické trakčné a silnoprúdové zariadenia staníc a zastávok, ako aj požiadavky na evné elektrické trakčné a silnoprúdové zariadenia.
Účinnosť: 1. júl 2023

 

5. máj 2023        158/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

Podstata novelizácie: Zužuje sa zoznam poľnohospodárskych výrobkov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu na územie SR.
Účinnosť: 5. máj 2023
 

Do pozornosti

  • rozhodnutie ÚS SR k prípustnosti   dovolania proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých  – nájdete TU
  • aktuálne rozhodnutie NS SR k problematike zrušenia oddĺženia si môžete prečítať TU

Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať