Filozofia projektu

Portál ulpianus.sk prináša odbornú právnickú literatúru vo forme autorských komentárov ku vybraným právnym predpisom. Výlučne elektronická forma jednotlivých publikácií umožňuje ich postupné a neobmedzené rozširovanie a aktualizovanie zo strany autora a okamžité aktualizácie ostatných údajov (staršie znenia, dôvodové správy, judikatúra a pod.). Spolu s interaktívnou zložkou publikácií – užívateľských diskusií je v dlhodobom horizonte cieľom portálu ulpianus.sk priniesť najrozsiahlejší zdroj informácií ku jednotlivým právnym predpisom.

Spolu s interaktívnymi právnickými komentármi portál ulpianus.sk prináša pravidelnú právnickú publicistiku vo forme informačného servisu, rozhovorov, glos a ďalších informácií zo sveta práva.

Elektronické publikácie na portáli ulpianus.sk predstavujú elektronické pramene na pokračovanie, ktorých spôsob publikovania prebieha na nepravidelnej báze pri maximálnej snahe vydavateľa publikovať aspoň jeden článok týždenne a v ideálnom prípade jeden článok denne. Tomuto cieľu sa vydavateľ snaží prispôsobiť aktualizáciu portálu a periodicitu doplňovania článkov.

Portál ulpianus.sk sa hlási ku písaným aj nepísaným pravidlám internetových komunitných portálov a vo všetkých smeroch ich uplatňuje pri napĺňaní svojej obsahovej stránky.

Akékoľvek názory, kritika, myšlienky, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská prezentované v príspevkoch na portáli ulpianus.sk sú autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Za obsah autorského diela zodpovedá autor. Autorské diela sa publikujú ako informatívne a právne nezáväzné. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť ulpianus.sk, s.r.o. ako prevádzkovateľ portálu a vydavateľ elektronických publikácií nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa ich obsahu.