Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

11. Sťažnostná námietka vo vzťahu k nepriznaniu náhrad za cestu advokáta ...

14.05.2024
Článok: Účelnosť trov odvolacieho konania a ich náhrada

Ak stanovy spoločnosti určujú, že jej menom musia konať spoločne najmenej ...

07.05.2024
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?

Pokiaľ súd odmietol odpor sťažovateľky – právnickej osoby podpísanej le...

07.05.2024
Článok: ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Upomínacie konanie

"Ak stanovy spoločnosti určujú, že v mene spoločnosti musia konať spoločn...

07.05.2024
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?
Zobraziť viac