Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Spoločné konanie za spoločnosť prokuristom a konateľom spoločnosti, nie je...

19.05.2021
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?

R 4/2021 Fikcia doručenia spotrebiteľovi. Postúpenie pohľadávky banky. ...

28.04.2021
Článok: Doručovanie hmotnoprávnych úkonov (fikcia doručenia)

Princíp potencionality príjmov nevyžaduje detailné preukázanie všetkých p...

28.04.2021
Článok: Niekoľko mýtov z rodinného práva

"Stav, keď v prípade zakladateľskou listinou zakotveného spoločného konani...

16.04.2021
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?

rozsudok v prípade Vavřička a ďalší proti Českej republike ESĽP vo sv...

16.04.2021
Článok: Povinné očkovanie a právo na výber vakcíny

Sudcovská koncentrácia konania sa pritom vzťahuje aj na konania, ktoré zača...

06.04.2021
Článok: Ako správne vykladať § 470 ods. 2 in fine CSP?
Zobraziť viac