Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Zo skutkového stavu tak, ako ho zistil odvolací súd, vyplýva, že žalobca, ...

23.06.2021
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?

Spoločné konanie za spoločnosť prokuristom a konateľom spoločnosti, nie je...

19.05.2021
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?

R 4/2021 Fikcia doručenia spotrebiteľovi. Postúpenie pohľadávky banky. ...

28.04.2021
Článok: Doručovanie hmotnoprávnych úkonov (fikcia doručenia)

Princíp potencionality príjmov nevyžaduje detailné preukázanie všetkých p...

28.04.2021
Článok: Niekoľko mýtov z rodinného práva

"Stav, keď v prípade zakladateľskou listinou zakotveného spoločného konani...

16.04.2021
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?

rozsudok v prípade Vavřička a ďalší proti Českej republike ESĽP vo sv...

16.04.2021
Článok: Povinné očkovanie a právo na výber vakcíny
Zobraziť viac