Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Chcel by som sa Vás opýtať, na základe prečítaného Vášho článku, je m...

12.08.2022
Článok: Môže byť právnická osoba blízkou osobou?

V prerokúvanej veci krajský súd v odôvodnení napadnutého uznesenia odôvod...

04.08.2022
Článok: Ústavnoprávne aspekty zásady „jedenkrát a dosť“ v civilnom procese

Ústavný súd v súlade s odbornou literatúrou pod vykonateľnosťou rozumie v...

04.08.2022
Článok: "Konanie o zrušenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti"

I. Súčasná právna úprava konania v Civilnom sporovom poriadku sa v určitý...

22.07.2022
Článok: Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ustálená súdna prax
Zobraziť viac