Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Pri posudzovaní určitosti dojednania o odmene v zmluve o poskytovaní právnej...

14.01.2021
Článok: Pravidlá určovania výšky trov zastúpenia advokátom v súdnom spore

K téme odporúčame CSACH, K.: Glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR, sp. zn...

16.12.2020
Článok: Individuálne záväzky manželov počas trvania BSM

"Pokiaľ ide o diskusiu k nevyhnutnosti predloženia originálu plnomocenstva, k...

08.12.2020
Článok: ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Je potrebné zaručene konvertovať splnomocnenie?
Zobraziť viac