Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

V prípade, ak účastník konania argumentuje konkrétnymi rozhodnutiami najvy...

22.06.2022
Článok: Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ustálená súdna prax

Vyberanie súdnych poplatkov je v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľuds...

22.06.2022
Článok: ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Upomínacie konanie

Trovy konania nie je nevyhnutné vyčísliť ihneď pri každom procesnom úkone...

22.06.2022
Článok: Vyčísľovať alebo nevyčísľovať trovy konania?

Posúdenie účelnosti trov právneho zastúpenia založené výlučne na krité...

22.06.2022
Článok: Účelnosť trov odvolacieho konania a ich náhrada

# Nezmyselná veta v článku? Nie som si istý, či toto dáva tak úplne zmys...

09.02.2022
Článok: Prostriedky právnej ochrany menšinových (prehlasovaných) vlastníkov bytov v bytovom dome (vybrané právne aspekty)
Zobraziť viac