Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Na rozdiel od všeobecne mýlneho názoru v SR Nemci priznávajú, že nemecké ...

21.06.2020
Článok: PROFESORSKÝM PEROM: Proces s Erichom Honeckerom

Takto prezentovaná história bohužiaľ vytvára u mládeže klamný dojem, že...

21.06.2020
Článok: PROFESORSKÝM PEROM: Hitler a právny štát

Ten súd bol založený asi pred 3500 rokmi a s prestávkami funguje dodnes. Nik...

21.06.2020
Článok: PROFESORSKÝM PEROM: Viete, aká je jedna z najslávnejších svedeckých výpovedí na súde?

Tvrdím, že je dokázateľné, že táto právna fikcia (ustanovenie § 15 zák...

21.06.2020
Článok: PROFESORSKÝM PEROM: Neznalosť práva neospravedlňuje

V prípade opakovanej ústavnej sťažnosti na prieťahy v konaní vysloví úst...

12.06.2020
Článok: Je právoplatné skončenie veci prekážkou pre úspešné uplatnenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov na ÚS SR?

Ďalšie podrobnosti o počítaní času podľa lex corona, ako aj o jeho zásah...

17.05.2020
Článok: Počítanie času v dobe koronavírusu
Zobraziť viac