Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

V prípade, že daňová kontrola je nezákonná, nezákonné sú aj dôkazy obs...

21.07.2020
Článok: K zákonnosti daňovej kontroly z hľadiska dĺžky jej trvania

Zákonnosť daňovej kontroly zásadným spôsobom ovplyvňuje zákonnosť dôka...

21.07.2020
Článok: K zákonnosti daňovej kontroly z hľadiska dĺžky jej trvania

Na rozdiel od všeobecne mýlneho názoru v SR Nemci priznávajú, že nemecké ...

21.06.2020
Článok: PROFESORSKÝM PEROM: Proces s Erichom Honeckerom

Takto prezentovaná história bohužiaľ vytvára u mládeže klamný dojem, že...

21.06.2020
Článok: PROFESORSKÝM PEROM: Hitler a právny štát

Ten súd bol založený asi pred 3500 rokmi a s prestávkami funguje dodnes. Nik...

21.06.2020
Článok: PROFESORSKÝM PEROM: Viete, aká je jedna z najslávnejších svedeckých výpovedí na súde?

Tvrdím, že je dokázateľné, že táto právna fikcia (ustanovenie § 15 zák...

21.06.2020
Článok: PROFESORSKÝM PEROM: Neznalosť práva neospravedlňuje
Zobraziť viac