Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Osobitný proces, výsledkom ktorého je prijatie niektorého judikátu kolégio...

08.09.2022
Článok: Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ustálená súdna prax

Ak je dilema vyriesena jednoznacne tak by ste mali pouzit slovo musiet a nie mal...

27.08.2022
Článok: Poznáte rozdiel medzi číslom konania a spisovou značkou?

Chcel by som sa Vás opýtať, na základe prečítaného Vášho článku, je m...

12.08.2022
Článok: Môže byť právnická osoba blízkou osobou?

V prerokúvanej veci krajský súd v odôvodnení napadnutého uznesenia odôvod...

04.08.2022
Článok: Ústavnoprávne aspekty zásady „jedenkrát a dosť“ v civilnom procese
Zobraziť viac