Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

pokiaľ krajský súd dostatočným spôsobom odôvodní, prečo aj druhýkrát ...

18.01.2024
Článok: Ústavnoprávne aspekty zásady „jedenkrát a dosť“ v civilnom procese

Hoci odvolací súd nespochybňuje tvrdenie žalobcu, že právne úkony sa už ...

18.01.2024
Článok: NA NOTÁRSKU NÔTU: BSM a modifikačné dohody manželov

Ustanovenia § 365 ods. 3 CSP a § 373 ods. 1 CSP je nutné vykladať vo vz...

28.12.2023
Článok: Niekoľko postrehov k blanketovému odvolaniu podla OSP

Pokiaľ odvolanie po uplynutí odvolacej lehoty neobsahuje riadne vymedzený odv...

22.11.2023
Článok: Niekoľko postrehov k blanketovému odvolaniu podla OSP

BÉREŠ, D.: Materiálny korektív vo svetle princípu ultima ratio a jeho posta...

14.11.2023
Článok: Kde sú hranice aplikácie princípu ultima ratio v trestnom práve?
Zobraziť viac