Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Ak je najvyšší súd konfrontovaný s právnymi názormi jeho predchádzajúci...

25.06.2024
Článok: Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ustálená súdna prax

Pre konanie po zrušení rozhodnutia dovolacím súdom platí bezvýnimočne zá...

20.06.2024
Článok: Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ustálená súdna prax

11. Sťažnostná námietka vo vzťahu k nepriznaniu náhrad za cestu advokáta ...

14.05.2024
Článok: Účelnosť trov odvolacieho konania a ich náhrada

Ak stanovy spoločnosti určujú, že jej menom musia konať spoločne najmenej ...

07.05.2024
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?
Zobraziť viac