Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Odklon od záverov, prijatých v totožnej veci, nie je síce javom bežným, al...

26.09.2023
Článok: Formálne podmienky prelomenia ustálenej judikatúry

Právna úvaha o odmietnutí dovolania, ktorá nadväzuje na § 421 ods. 1 písm...

15.08.2023
Článok: Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ustálená súdna prax
Zobraziť viac