Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

I. Keďže ustanovenie § 11 ods. 2 v spojení s § 12 ods. 1 písm. c) zákona ...

25.05.2023
Článok: ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Upomínacie konanie

Pokiaľ ide o oblasť procesného práva, platí, že nová právna úprava sa u...

24.04.2023
Článok: Ako správne vykladať § 470 ods. 2 in fine CSP?

S prihliadnutím na obsah ústavnej sťažnosti, ako aj vyjadrenia okresné...

20.04.2023
Článok: Vyčísľovať alebo nevyčísľovať trovy konania?
Zobraziť viac