Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Najvyšší súd SR predložil súdnemu dvoru prejudiciálne otázky v nasledovn...

24.02.2021
Článok: K zákonnosti daňovej kontroly z hľadiska dĺžky jej trvania

Pri posudzovaní nezaujatosti sudcu v prípade skúmania príbuzenstva vzdialene...

09.02.2021
Článok: K zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti

Ak strana sporu nevyužije svoje právo včas sa vyjadriť k podanému dovolaniu...

09.02.2021
Článok: Vyčísľovať alebo nevyčísľovať trovy konania?

Na základe príkazu generálneho prokurátora SR z 28. novembra 2019 publikovan...

27.01.2021
Článok: S podnetom podľa zákona o prokuratúre už v trestnom konaní neobstojíte
Zobraziť viac