Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichá...

24.11.2020
Článok: Niekoľko mýtov z rodinného práva

R 44/2020 Ak odpor proti platobnému rozkazu vydanému v konaní podľa zákona...

20.11.2020
Článok: ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Upomínacie konanie

Dovolanie sa nebude vyžadovať ani proti rozhodnutiam v konkurznom konaní a ex...

15.11.2020
Článok: Dovolanie ako podmienka prípustnosti ústavnej sťažnosti

R 37/2020 Vecná legitimácia v konaní o určenie neplatnosti hlasovania vla...

11.11.2020
Článok: Prostriedky právnej ochrany menšinových (prehlasovaných) vlastníkov bytov v bytovom dome (vybrané právne aspekty)
Zobraziť viac