Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Ak tomu nebráni zákonom ustanovená lehota alebo inak generované nebezpečens...

31.08.2021
Článok: Blanketná sťažnosť vo svetle práva na obhajobu

R 43/2021 Zákonná lehota na vykonanie daňovej kontroly Lehota na vykonani...

12.08.2021
Článok: K zákonnosti daňovej kontroly z hľadiska dĺžky jej trvania

Zo skutkového stavu tak, ako ho zistil odvolací súd, vyplýva, že žalobca, ...

23.06.2021
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?

Spoločné konanie za spoločnosť prokuristom a konateľom spoločnosti, nie je...

19.05.2021
Článok: Je generálna plná moc absolútne neplatná?
Zobraziť viac