Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

# Nezmyselná veta v článku? Nie som si istý, či toto dáva tak úplne zmys...

09.02.2022
Článok: Prostriedky právnej ochrany menšinových (prehlasovaných) vlastníkov bytov v bytovom dome (vybrané právne aspekty)

Otázku platnosti rozhodnutí prijatých zhromaždením vlastníkov nemôže sú...

18.01.2022
Článok: Prostriedky právnej ochrany menšinových (prehlasovaných) vlastníkov bytov v bytovom dome (vybrané právne aspekty)

R 77/2021 Súd je oprávnený posúdiť ako otázku predbežnú, kedy nadobud...

18.01.2022
Článok: "Konanie o zrušenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti"

Základná zásada „ne bis in idem“ vyjadrená v § 2 ods. 8 Tr. por. nie je...

11.01.2022
Článok: Niekoľko tipov z advokátskej praxe

Pravidlá na ochranu spotrebiteľa sa uplatnia aj na zmluvy o výkone správy po...

21.12.2021
Článok: Prostriedky právnej ochrany menšinových (prehlasovaných) vlastníkov bytov v bytovom dome (vybrané právne aspekty)
Zobraziť viac