Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Veriteľ má nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením po...

25.01.2023
Článok: SÚDNY DVOR: Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

Z ustanovenia § 262 ods. 2 CSP nemožno vyvodiť záver o tom, že súd má roz...

25.01.2023
Článok: Vyčísľovať alebo nevyčísľovať trovy konania?

Ústavný súd prijal pod PLz. ÚS 3/2022 zjednocujúce stanovisko k otázke, č...

18.01.2023
Článok: Ústavnoprávne aspekty zásady „jedenkrát a dosť“ v civilnom procese

v súvislosti s témou https://www.lexforum.sk/754...

16.01.2023
Článok: Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Predmetom exekučného konania nemôže byť výkon takého exekučného titulu,...

09.01.2023
Článok: Exekučná notárska zápisnica v aplikačnej praxi (a jej deformácie)
Zobraziť viac