Digesta

Celkový počet publikácií: 3
Zobraziť viac

Výber z diskusie

Zákonom ustanovený spôsob vymedzenia dovolacích dôvodov pre nesprávne prá...

03.03.2023
Článok: K formulácii právnej otázky v dovolaní

Dôsledné napĺňanie požiadavky, aby najvyšší súd odmietol formalizmus pr...

03.03.2023
Článok: K formulácii právnej otázky v dovolaní

Do civilného procesného práva bol § 390 CSP zaradený s cieľom dosiahnutia ...

28.02.2023
Článok: Ústavnoprávne aspekty zásady „jedenkrát a dosť“ v civilnom procese
Zobraziť viac