Týždenný prehľad (15. - 21. máj 2023)

Začína úradovať úradnícká vláda a to v čase legislatívnej smršti v parlamente - čo nám to prinesie, drahá Zbierka?

ulpianusmaj22.jpgzdroj: red

16. máj 2023        167/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 158/2023 Z. z.

Podstata vyhlášky: Úplné zrušenie vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 158/2023 Z. z..
Účinnosť: 16. máj 2023

16. máj 2023        168/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla

Podstata novelizácie: Zmeny v dokladoch vozidla.
Účinnosť: 1. jún 2023/24. marec 2024

19. máj 2023        169/2023 Z. z. 
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času

Podstata novelizácie: Patentoví zástupcovia – zmeny v priebehu odbornej skúšky.
Účinnosť: 1. jún 2023

20. máj 2023        170/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov územnej samosprávy a referendum – upravuje sa spôsob zverejňovania zápisnice okresnej a okrskovej volebnej komisie.
Účinnosť: 4. jún 2023

20. máj 2023        171/2023 Z. z. 
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Podstata opatrenia: Cestovné náhrady – aktualizácia súm stravného.
Účinnosť: 1. jún 2023
 

Prečítali sme


 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať