Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Index daňovej spoľahlivosti je už verejný

Finančná správa na svojom webe zverejnila zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Hodnotenie je prehľadné a daňovníci tak vďaka tomuto nástroju budú mať napr. prehľad ako si plní svoje povinnosti voči štátu ich obchodný partner. Zoznam bude dynamický, priebežne aktualizovaný, ak dôjde k zmene právoplatne prideleného indexu , resp. daňový subjekt zanikne. 

 

04.05.2023
Nález ústavného súdu k vydávaniu tzv. prekvapivých rozhodnutí

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 444/2022 prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky, ktorá namietala porušenie jej základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie uznesením krajského súdu. 

04.04.2023
Deň advokácie (26. apríl 2023) -  bezplatné právne poradenstvo pre občanov.

Slovenská advokátska komora pri príležitosti blížiaceho sa Dňa advokácie aj tento rok pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Tradičné podujatie sa tento raz uskutoční 26. apríla 2023, a to  najmenej v 13 mestách: v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach, Pezinku, Novom Meste nad Váhom, Poprade, Malackách a v Topoľčanoch. Tímy advokátov budú v týchto mestách k dispozícii bezplatne pomáhať komukoľvek, kto o to prejaví záujem, a to v čase od 9.00 do 14.00 hod.

28.03.2023
Elektronický časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia.č. 1 /2023

Vyšlo prvé tohtoročné číslo elektronického vedeckého časopisu Právnickej fakulty UPJŠ STUDIA IURIDICA Cassoviensia.
 

22.03.2023
MS SR: ESĽP zamietol sťažnosť slovenského sudcu v súvislosti s protipandemickými opatreniami

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosť sudcu Dalibora Miľana, podanú proti Slovenskej republike v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Rozhodnutie prijal bez toho, aby túto sťažnosť oznámil žalovanému štátu, teda aj bez vyjadrenia Slovenskej republiky (takýto postup umožňujú procesné pravidlá konania pred ESĽP).

25.01.2023
Nový predseda a podpredsedníčka SAK

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) sa stal jej doterajší podpredseda JUDr. Martin Puchalla, PhD. Do funkcie ho dnes zvolili členovia predsedníctva SAK na mimoriadnom rokovaní, ktoré bolo zvolané v súvislosti so vzdaním sa členstva doterajšieho predsedu Viliama Karasa. Predsedníctvo zo svojich radov zároveň zvolilo novú podpredsedníčku, ktorou sa stala Mgr. Alexandra Čižmáriková.

 

29.09.2022
Novým ministrom spravodlivosti V. Karas

Dňa 13. septembra 2022 bol za nového ministra spravodlivosti vymenovaný JUDr. Vladimír Karas, PhD..

13.09.2022
Parlament schválil pomoc pre vymazané subjekty z ORSR

Spoločnosti, ktoré boli v dôsledku nedodržania povinností minulý mesiac vymazané z Obchodného registra SR, budú môcť do konca januára 2022 požiadať o obnovenie zápisu. Umožní to novela Obchodného zákonníka, ktorú presadila ministerka spravodlivosti M. Kolíková.  

16.12.2021
Doplnenie identifikačných údajov do OR SR - aktualizácia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 403/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov umožní od 1.12.2021 bezplatne doplniť výlučne identifikačné údaje do obchodného registra pre jednotlivé právne formy. 

03.12.2021
Výzva pre vymazané subjekty z OR SR

Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo hospodárstva SR vyzývajú zástupcov spoločností, ktorí sa domnievajú, že ich firmy boli minulý mesiac nedôvodne vymazané z Obchodného registra SR, aby kontaktovali Ministerstvo spravodlivosti SR.

03.12.2021
MS SR: Špeciálne konkurzy či reštrukturalizácie budú riešiť špeciálni správcovia

Ani slovenské podnikateľské prostredie neobišli prípady, keď veľké podniky skončili v konkurze a veritelia prišli skrátka. Predchádzať podobným situáciám by sa dalo aj vďaka novej úprave, ktorú do legislatívneho procesu predložilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej. Náročné konkurzné či reštrukturalizačné konania by mali po novom riešiť špeciálni správcovia, ktorí majú nie len odborné právne a ekonomické vedomosti, znalosti v oblasti finančného trhu, ale aj jazykové schopnosti a dobrú reputáciu.

12.10.2021
Prezidentka vymenovala 12 sudcov všeobecných súdov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 5. októbra 2021 dvanásť nových sudkýň a sudcov všeobecných súdov. 

05.10.2021
Humanizácia podmienok vo výkone väzby

​Ako demokratická krajina by sme mali využiť príležitosť na zlepšenie podmienok väzenstva, ktoré čelí kritike aj zo strany spoločnosti za to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. Pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií je zároveň aj záväzok z programového vyhlásenia vlády a tak ako iné záväzky, aj tento na ministerstve spravodlivosti plníme. Aktuálne pracujeme na novelizácii zákona o výkone väzby. Návrh je už v predbežnom pripomienkovaní a obsahuje viacero opatrení, ktoré zlepšujú štandardy väzobne stíhaných osôb.

30.09.2021
Nové číslo elektronického vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia

Iba pred pár dňami bolo zverejnené nové číslo elektronického vedeckého časopisu Právnickej fakulty UPJŠ STUDIA IURIDICA Cassoviensia.

28.09.2021
MS SR: Povinné identifikačné údaje by mohli byť do ORSR doplnené automatizovane

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. Potrebnú legislatívu dnes poslanci v parlamente posunuli do ďalšieho čítania.

17.09.2021
MS SR: Reforma súdnej mapy – novým spôsobom s rovnakými cieľmi

​Do legislatívneho procesu predkladáme veľkú, potrebnú reformu súdnej mapy. Jej cieľom je, aby ľudia mali rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia, a zároveň, aby  sudcovia a zamestnanci súdov mali lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie. Reforma súdnej mapy je súčasťou opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR. Spadá pod opatrenia v rámci verejnej správy ako jednej z kľúčových priorít plánu.

 

14.09.2021
Slovenská advokátska komora: Analýza využitia § 363 Trestného poriadku

Pracovná skupina pre trestné právo Slovenskej advokátskej komory pripravila analýzu zameranú na právomoci Generálneho prokurátora a využitiu ustanovenia §363 Trestného poriadku.

 

09.09.2021
Doplnenie povinných identifikačných údajov do ORSR bude automatizované

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. 

27.05.2021
SAK: Odporúčaný postup pri prevzatí obhajoby tzv. kajúcnikov

Poslaním advokáta je prispievať k rešpektovaniu práva a zachovávaniu ľudskej dôstojnosti, byť dôverným poradcom a zástupcom klienta a byť odborníkom v oblasti práva. Advokát ako obhajca vytvára rovnováhu represívnym zložkám štátu  - polícii, prokuratúre a štátnym súdom a dohliada na dodržanie práv obvineného a povinností štátnych orgánov.  Právo na právnu pomoc je jedným z práv zakotvených v ústave SR a v mnohých prípadoch je zastúpenie advokátom na základe Trestného poriadku dokonca povinné.

14.03.2021
Ministerstvo spravodlivosti: Bilancia roka 2020

​Rok 2020 bol na ministerstve spravodlivosti „jazdou na plný plyn“. Napriek tomu, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková musela okamžite po nástupe v marci 2020 riešiť krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom, s rovnakým tempom sa tím na ministerstve pod jej vedením pustil aj do plnenia úloh z Programového vyhlásenia vlády. Už počas prvých mesiacov bola nielenže pripravená zmena ústavy a zásadná reforma justície, ale dôležité zmeny sa reálne podarilo aj presadiť. Okrem tejto „vlajkovej lode“ ministerstvo spravodlivosti pracovalo na množstve legislatívnych aj nelegislatívnych zmien, ktoré uľahčia život podnikateľom či zlepšia prístup k spravodlivosti.

21.12.2020