Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

Pripravovaná legislatíva o súkromných nadáciách

      Poznáte to z amerických filmov: Notár v drahom obleku číta dedičom ako poručiteľ v poslednej vôli rozdelil svoj majetok, konkrétnu vec konkrétnemu dedičovi. Slovenskí diváci neraz prichádzajú s rovnakou požiadavkou, dostáva sa im však odpovede vzdialenej od predstáv získaných z filmového plátna. Vyrieši tento požiadaviek pripravovaná legislatíva o súkromných nadáciách?

24.03.2023
Nové pravidlá pri prehliadke advokátskej kancelárie

Od 1. mája 2023 majú byť účinnými nové pravidlá výkonu prehliadky priestorov súvisiacich s výkonom advokácie.

17.03.2023
Novela Trestného zákona - trestný čin Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

08.03.2023
MS SR: Moderná trestná politika – návrh novely Trestného zákona

Minister spravodlivosti Viliam Karas 7. februára 2023 predstavil výsledok práce na rozsiahlej reforme Trestného zákona. Cieľom novely zákona je priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných, európskych nástrojov trestného práva. Predložené materiály sú výsledkom dlhodobého práce širokej odbornej komunity.

08.02.2023
Generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne

Generálny pardon, to znie tak vznešene. Legislatívna podoba však taká pôvabná nie je ani zďaleka.

01.02.2023
Návrh zákona o premenách obchodných spoločností

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20.01.2023
Rekodifikácia Občianskeho zákonníka – zverejnené prvé pracovné návrhy

Na webe Ministerstva spravodlivosti SR  boli zverejnené prvé pracovné návrhy právnej úpravy niektorých častí pripravovaného, nového Občianskeho zákonníka, spolu s odôvodnením.

 

 

 

02.09.2021
Režim súdnych pojednávaní v čase núdzového stavu a mimoriadnej situácie

Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo vyhlášku o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu; jej znenie nájdete TU.

 

25.01.2021
Reformný ústavný zákon v oblasti justície

Dňa 8. decembra 2020 Národná rada SR schválila novelu Ústavy SR, ktorá sa dotkla najmä všetkých súdov, sudcov a súdnej rady (popritom došlo k zmenám v súvislosti so sociálnymi právami resp. sociálnym zabezpečením) – novela je Ministerstvom spravodlivosti  SR označovaná ako reformný ústavný zákon v oblasti justície.

Kategória: Ústavné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
10.12.2020
Dotácia na nájomné za obdobie pandémie COVID - 19

Národná rada Slovenskej republiky 9. júna 2020 schválila  zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona  č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Alexander Bröstl, ml.
14.06.2020
Pozemkové spoločenstvá počas pandémie koronavírusu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo iniciatívny návrh novely zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“), ktorým reagovalo na pandémiu spojenú so šírením koronavírusu.

Kategória: Civilné právo hmotné
Autor: Katarína Moľová
12.05.2020
Ochrana nájomcov pred skončením nájmov podľa lex corona

Parlament predvčerom (22. apríla 2020) schválil prvú novelu lex corona.

24.04.2020
Dočasná ochrana podnikateľov - čo má priniesť lex corona

Lex corona by sa mal dočkať  prvej zmeny, alebo presnejšie doplnenia novej samostatnej časti „DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV.“

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
15.04.2020
Novela Zákonníka práce a koronavírus

Dňa 2. apríla 2020 schválil parlament zákon, ktorým sa okrem iného novelizoval Zákonník práce, kde sa v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Tomáš Čentík
03.04.2020

Vláda Slovenskej republiky 15. marca 2020 vyhlásila s účinnosťou od 16. marca 2020 6.00 hod. núdzový stav.

16.03.2020

V tesnej blízkosti pred parlamentnými voľbami bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, predmetom ktorého je zavedenie 13. dôchodku. Z tohto dôvodu mu prischol prívlastok predvolebný zákon o trinástych dôchodkoch. Predovšetkým z radov opozície bol označovaný „vulgárnejším“ spôsobom, ktorá ho označila ako akt volebnej korupcie.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
14.03.2020

Začiatkom roka 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“ a/alebo „zákon“).

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Ján Lengvarský
12.02.2020

Ak ktokoľvek označuje legislatívnu zmenu, ktorú si priblížime na nasledovných riadkoch za „očistu justície“  povahu plánovaných zmien mierne preháňa.

Kategória: Správne právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
05.12.2019

Dňa 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

28.11.2019

Pravidelnou súčasťou nájomných zmlúv, predmetom ktorých je nájom poľnohospodárskych pozemkov je ustanovenie typu  „Zmluvné strany sa dohodli, že daň z prenajatých  pozemkov bude uhrádzať nájomca.“ 

Kategória: Daňové právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
21.11.2019