Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Konkurzné právo
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová
 • Adam Giertl
 • Juraj Schmidt
 • Ján Lengvarský
 • Róbert Kuchár

Súdom určené lehoty stresujú prokrastinikov aj prekrastinikov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
09.03.2020

Aj dnes ostávame pri tenise (minulý týždeň sme písali o tom, prečo ho máme radšej ako golf).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
10.02.2020

Prečo majú právnici radi tenis?

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
02.02.2020

Vyššia liga, sofistikovanejšie metódy.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
27.01.2020

Začiatkom roka došlo k vyplateniu rekordnej sumy kompenzácie za – v našom právnickom jazyku –nemajetkovú ujmu spôsobenú úmrtím blízkej osoby resp. za ujmu spôsobenú vadným výrobkom.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
20.01.2020

V decembri minulého roka obletela svet informácia (české média informovali napríklad TU) o vyčíňaní viac ako 200 - člennej skupiny právnikov v pakistanskom Lahore.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
13.01.2020

Prázdniny, každý ich miluje. Najviac tie, ktoré sú neplánované. Uhoľné či chrípkové.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
16.12.2019

Podrobnosti zavraždenia John Lennona v nočných hodinách 8. decembra 1980 (pred 39 rokmi a 1 dňom) sú notoricky známe.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
09.12.2019

So súdom a sudcom sa dá vybudovať príjemné, užitočné a nezištné priateľstvo. Legálne, v súlade so všetkými etickými kódexmi.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
01.12.2019

Mediálnemu a politickému marketingu sa nevyhnú ani základné právne pojmy.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
25.11.2019

V rámci reformy civilného procesu možno hodnotiť ako jednu z najpozitívnejších zmien smerujúcich k zrýchleniu súdneho konania prijatie zásady „jedenkrát a dosť“ v odvolacom konaní. Táto zásada sa pre jej nerešpektovanie odvolacími súdmi stala v poslednom čase predmetom rozhodovania Ústavného súdu SR o ústavných sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb a to hneď v dvoch rovinách – vo vzťahu k porušeniu práva na súdnu ochranu a práva na konanie bez zbytočných prieťahov. Formujúca sa judikatúra k zásade „jedenkrát a dosť“ dala k jej aplikácii jednoznačnú odpoveď.

Kategória:Ústavné právo
Autor:Tomáš Čentík
19.11.2019

Často sa nám stáva, že sa po rokoch používania určitého slovného tvaru vynorí pochybnosť či je pravopisne správny. Surfovanie na nete (prečo radšej nenazrieme do pravopisných pravidiel...) ukáže, že pochybnosť je dôvodná...   A tak sme sa rozhodli, že si z času na čas na ulpianusíku otvoríme právnické jazykové okienko.

 

Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.11.2019

Označeniu biely kôň sme sa už venovali (TU), dnes sa pozrieme na opačný koniec pomyselnej hierarchie.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
04.11.2019

Okrúhlosť stolu má vyjadrovať, že všetci za ním sediaci majú rovnocenné postavenie (príbeh o tom, ako vznikol nájdete TU alebo TU).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
28.10.2019

Večný ako vesmír samotný je v našej krajinke boj medzi východniarmi a západniarmi/Bratislavčanmi. Rekordná návštevnosť včerajšieho hokejového duelu Slovan – HC Košice dokazuje, že táto rivalita má veľké publikum...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
20.10.2019

Prezidentka Zuzana Čaputová minulý týždeň vymenovala šiestich sudcov Ústavného súdu SR, čim skompletizovala jeho plénum. Pri tejto príležitosti sme jej poradcovi Petrovi Kubinovi položili viacero otázok súvisiacich s voľbou a novým plénom Ústavného súdu SR.

Kategória:Rozhovory
Autor:Alexander Bröstl, ml.
17.10.2019

Ak máš trému si sráč, ak máš Threemu si frajer.“ (Neznámy autor)

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
14.10.2019

Voľný pohyb osôb je možné bezpochyby považovať za mimoriadne populárny benefit členstva v Európskej únii (ďalej len „Únia“). Podľa výsledkov prieskumu Standard Eurobarometer 90 realizovaného na jeseň 2018 bol voľný pohyb osôb, tovaru, služieb vnímaný ako najviac pozitívny prínos Únie až u 71 % opýtaných Slovákov (priemer v rámci členských štátov Únie bol 59 %).

Kategória:Európske a medzinárodné právo
Autor:Juraj Schmidt
10.10.2019

Zdá sa, že dve veci budú večným sprievodcom advokátskeho života: každodenné produkty ľudskej iracionality  (zdroj práce advokáta) a „žltý lístok“...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.10.2019

Sú milované preto, že pri nastupovaní šetria kríže a prinášajú pocit vyššej bezpečnosti, zatracované pre ozrutné rozmery či málo šoférskosti.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
30.09.2019
1 2 3 4 5 ... 19
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: