Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Konkurzné právo
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová
 • Adam Giertl
 • Juraj Schmidt
 • Ján Lengvarský
 • Róbert Kuchár

Často sa nám stáva, že sa po rokoch používania určitého slovného tvaru vynorí pochybnosť či je pravopisne správny. Surfovanie na nete (prečo radšej nenazrieme do pravopisných pravidiel...) ukáže, že pochybnosť je dôvodná...   A tak sme sa rozhodli, že si z času na čas na ulpianusíku otvoríme právnické jazykové okienko.

 

Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.11.2019

Označeniu biely kôň sme sa už venovali (TU), dnes sa pozrieme na opačný koniec pomyselnej hierarchie.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
04.11.2019

Okrúhlosť stolu má vyjadrovať, že všetci za ním sediaci majú rovnocenné postavenie (príbeh o tom, ako vznikol nájdete TU alebo TU).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
28.10.2019

Večný ako vesmír samotný je v našej krajinke boj medzi východniarmi a západniarmi/Bratislavčanmi. Rekordná návštevnosť včerajšieho hokejového duelu Slovan – HC Košice dokazuje, že táto rivalita má veľké publikum...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
20.10.2019

Prezidentka Zuzana Čaputová minulý týždeň vymenovala šiestich sudcov Ústavného súdu SR, čim skompletizovala jeho plénum. Pri tejto príležitosti sme jej poradcovi Petrovi Kubinovi položili viacero otázok súvisiacich s voľbou a novým plénom Ústavného súdu SR.

Kategória:Rozhovory
Autor:Alexander Bröstl, ml.
17.10.2019

Ak máš trému si sráč, ak máš Threemu si frajer.“ (Neznámy autor)

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
14.10.2019

Voľný pohyb osôb je možné bezpochyby považovať za mimoriadne populárny benefit členstva v Európskej únii (ďalej len „Únia“). Podľa výsledkov prieskumu Standard Eurobarometer 90 realizovaného na jeseň 2018 bol voľný pohyb osôb, tovaru, služieb vnímaný ako najviac pozitívny prínos Únie až u 71 % opýtaných Slovákov (priemer v rámci členských štátov Únie bol 59 %).

Kategória:Európske a medzinárodné právo
Autor:Juraj Schmidt
10.10.2019

Zdá sa, že dve veci budú večným sprievodcom advokátskeho života: každodenné produkty ľudskej iracionality  (zdroj práce advokáta) a „žltý lístok“...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.10.2019

Sú milované preto, že pri nastupovaní šetria kríže a prinášajú pocit vyššej bezpečnosti, zatracované pre ozrutné rozmery či málo šoférskosti.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
30.09.2019

V ostatnom čase je pomerne častým javom v rámci právnej argumentácie snaha o formalistické pretlačenie analógie ako výkladového pravidla. Deje sa tak pritom aj v prípadoch, kde uplatnenie tohto pravidla nie je celkom na mieste, čím dochádza k jeho „násilnému“ a nedôvodnému presadzovaniu, bez zohľadnenia jeho skutočného zmyslu a účelu. Analógia tak potom pôsobí ako všeliek na každý prípad, ktorý nie je zákonom výslovne upravený. Je však potrebné sa v každom jednotlivom prípade zamyslieť nad tým, či normotvorca danú situáciu ponechal zámerne mimo právnej regulácie alebo ju opomenul.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Tomáš Čentík
24.09.2019

„Stück Scheisse“, „Geisteskranke“, „Schlampe“.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
23.09.2019

Existujú dva základné prístupy k vedeniu účtovnej evidencie. Volajú sa VŠETKO a NIČ.  

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl
16.09.2019

Jedným zo spletitých zákutí pozemkovoprávneho labyrintu je rozdelenie parciel na parcely registra  C" a „E“ a je potrebné povedať, že toto rozlišovanie zakaždým vyvoláva určitú neistotu nielen medzi laikmi. V článku sa preto pokúsime o zrozumiteľné vysvetlenie rozdielov s niekoľkými praktickými príkladmi.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
12.09.2019

Dnešná voľba predsedu (predsedníčky) Najvyššieho súdu SR a pokračovanie hlavného pojednávania v trestnej veci  „zmenky Markíza“ pravdepodobne zatienia mimoriadne zaujímavú právnickú dišputu, ktorá sa v predvečer víkendu dostala do pozornosti celoštátnych slovenských denníkov (SME, DENNIK N, Pravda).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
09.09.2019

Krádež vlámaním, resp. jej správna právna kvalifikácia je (alebo lepšie povedané, donedávna bola) jednou z trestnoprávnych tém, pri ktorej sa rozchádzali názory odbornej verejnosti, orgánov činných v trestnom konaní ako aj rozhodovacia prax súdov Slovenskej republiky.

Kategória:Trestné právo
Autor:Ján Lengvarský
04.09.2019

Dobré nepotrebuje reklamu, pretože sa propaguje samo.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
02.09.2019

Protichodná judikatúra nie je javom výnimočným naopak ide v justičnom systéme o jav bežný, ktorý je jeho prirodzenou súčasťou. Želaným stavom je síce jednotná (konštantná) judikatúra, t. j. aby sa „v rovnakých prípadoch rozhodovalo rovnako“, avšak za splnenia určitých podmienok je odklon od ustálenej rozhodovacej praxe nielenže prípustný, ale priam žiadúci a nevyhnutný. Naplnenie princípu právnej istoty preto nemožno stotožňovať s právom na jednotnú judikatúru, ktorá sa pochopiteľne môže vyvíjať s cieľom flexibilne reagovať na spoločenský vývoj a doposiaľ „neobjavené“ argumenty.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
18.07.2019

Štadión Santiago Bernabéu patrí medzi najslávnejšie na svete a jeho pôvabne znejúce pomenovanie má v podvedomí každý z upútaviek na domáce zápasy Realu Madrid.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
23.06.2019

Slovenská advokátska komora môže jasať.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
17.06.2019

Zaoberať sa myšlienkou, že „som odpočúvaný“ je dnes trendy. Vyberajú sa potom baterky z telefónov, používajú aplikácie na šifrovanú komunikáciu, stretnutia sa organizujú na čistinkách uprostred lesov... 

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
10.06.2019
1 2 3 4 5 ... 19
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: