Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Namiesto pondelkovej porady... (4. – 17. september 2023)

Postkomunistická časť Európy je zaručeným prameňom pulpfictionovských bizarných historiek z podsvetia. A tentokrát aj z podzemia.  

18.09.2023
Týždenný prehľad (21.- 27. august 2023)

Dôvody nechajme bokom, je však faktom, že úradnícka vláda vládne najmä prostredníctvom podzákonných predpisov - tentokrát je to balíček vyhlášok z oblasti školstva.

28.08.2023
Týždenný prehľad (14.- 20. august 2023)

Všimnite si ako je nastavená účinnosť pyrotechnickej novely... veľmi milé.

21.08.2023
Týždenný prehľad (7.- 13. august 2023)

Tak trochu uhorková sezóna aj v Zbierke...

14.08.2023
Týždenný prehľad (31. júl - 6. august 2023)

Leto vrcholí... a naštastie k tomu tak pristupuje aj Zbierka zákonov.

07.08.2023
Týždenný prehľad (24.-30. júl 2023)

Z končiacej júlovej ponuky asi najviac zaujme zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev - takže zlúčenie, splynutie, odštiepenie, rozštiepenie...

31.07.2023
Týždenný prehľad (17.- 23. júl 2023)

A máme tu zárez č. 300 - pre porovnanie, minulý rok bol predpis pod týmto číslom publikovaný 27. augusta 2022.

24.07.2023
Týždenný prehľad (10.- 16. júl 2023)

Ležíte na lehátku pri mori či bazéne s drinkom v ruke a chcete si zaspomínať na prácu? Máme tu 20 minulotýždnových nových položiek v Zbierke zákonov...

17.07.2023
Týždenný prehľad (3.- 9. júl 2023)

Dnes si na svoje prídu tí, ktorí podrobne sledujú rozhodovaciu činnosť ÚS SR v plenárnych veciach.

10.07.2023
Týždenný prehľad (26.jún - 2. júl 2023)

Ministerstvo životného prostredia 1. júla 2023 absolvovalo neuveriteľný legislatívny ošiaľ. Neprehliadnite novelu Správneho súdneho poriadku a nový zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

03.07.2023
Týždenný prehľad (12. - 18. jún 2023)

Dôležité vyhlášky ÚRSO k elektrine a plynu, zmena hotovostného limitu či prezidentkino poverenie úradnickej vlády a popritom viacero oznámení ZAMINI o medzinárodných dohovoroch. 

19.06.2023
Týždenný prehľad (5.- 11. jún 2023)

Samé zaujímavé novoty: nový zákon o registri trestov, novela CSP k trovám, či zavedenie výnimiek zo zákazu prevodu pozemkov vo vlastníctve štátu.

12.06.2023
Týždenný prehľad (22. - 28.máj 2023)

Blíži sa 1. jún 2023, termín zmien v súdnom systéme - tak sme zvedaví ako to dopadne, prvé polemiky nájdete v rámci tipov na čítanie.

29.05.2023
Týždenný prehľad (15. - 21. máj 2023)

Začína úradovať úradnícká vláda a to v čase legislatívnej smršti v parlamente - čo nám to prinesie, drahá Zbierka?

22.05.2023
Týždenný prehľad (9.- 14. máj 2023)

Tri predpisy k novej štátnozamestnaneckej pozícii v súdnictve - analytik je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vypracováva právne analýzy, rešerše a podklady k rozhodovaným veciam a k právnym problémom, ktoré vznikli v rámci rozhodovacej činnosti súdov, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie na podnet sudcu, prípadne asistenta sudcu.

15.05.2023
Týždenný prehľad (2.- 8. máj 2023)

Padla nám vláda, tak sme zvedaví, ako sa to prejaví na Zbierke zákonov - tento týždeň je toho neobvykle málo.

09.05.2023
Týždenný prehľad (24. apríl - 1. máj 2023)

Po predĺženom víkende - predĺžený týždňový zoznam publikácií v Zbierke zákonov.

02.05.2023
Týždenný prehľad (17. - 23. apríl 2023)

Aj dnes prajeme dobrú chuť k pestrému zbierkovému menu: môžete si vybrať od úpravy pravidiel príspevku pri narodení dieťaťa, cez obmedzenie pohybu a tranzitu potravín a poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny až po zmeny pravidiel prijímania zákonov.

24.04.2023
Týždenný prehľad (11.- 16. apríl 2023)

Trochu lokálpatriotsky: Košice nám postúpili do finále play-off a zároveň sú v Zbierke zákonov. No môže to byť náhoda?

17.04.2023
Týždenný prehľad (3.- 10. apríl 2023)

Napriek veľkonočným sviatkom je rozsah Zbierky zákonov skôr diétny...

11.04.2023