Návrh zákona o premenách obchodných spoločností

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ulpianusParagraf.jpgzdroj: pixabay.com

Účelom návrhu zákona je vykonať transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (ďalej len „smernica“).

Cieľom návrhu zákona je popri transpozícii smernice vyhotovenie jednotnej, ucelenej a prehľadnej právnej úpravy, ktorá bude upravovať vnútroštátne premeny, cezhraničné premeny a zmenu právnej formy obchodných spoločností.

Návrhom zákona príde k vyňatiu ustanovení o vnútroštátnych premenách, cezhraničných premenách a zmene právnej formy z Obchodného zákonníka. Zároveň sa návrh zákona rozšíri o nové inštitúty, ktorými sú cezhraničná premena, cezhraničná fúzia, cezhraničné rozdelenie či cezhraničná zmena právnej formy a pod.

Návrh zákona je možné pripomienkovať do 13.2.2023 v procese LP/2023/14. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.


Zdroj: slovlex

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať