Zákon o trinástych dôchodkoch

V tesnej blízkosti pred parlamentnými voľbami bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, predmetom ktorého je zavedenie 13. dôchodku. Z tohto dôvodu mu prischol prívlastok predvolebný zákon o trinástych dôchodkoch. Predovšetkým z radov opozície bol označovaný „vulgárnejším“ spôsobom, ktorá ho označila ako akt volebnej korupcie.

Prezidentka SR zákon síce podpísala, ale vzhľadom na spôsob (skrátené legislatívne konanie) a okolnosti (prijatie v tesnej blízkosti pred parlamentnými voľbami bez zohľadnenia dopadov na rozpočet) akým bol prijatý avizovala iniciovanie ústavného prieskumu. Dôvodom na tento postup bolo najmä to, aby sa do budúcna nezneužíval inštitút skráteného konania, k čomu má prispieť Ústavný súd SR svojim výkladom.

Nejdeme sa však zaoberať politickou rovinou 13. dôchodku, ale priblížiť si text novely zákona o sociálnom poistení.

V dôvodovej správe sa uvádza, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dlhodobo deklarovalo zámer postupnej transformácie vianočného príspevku na 13. dôchodok. V súlade s touto ambíciou sa predloženým návrhom zákona navrhuje zrušiť vianočný príspevok a zadefinovať novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok.

Nárok na 13. dôchodok majú v zásade všetci poberatelia dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou, bez ohľadu na výšku dôchodku.  

Suma 13. dôchodku je vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. To znamená, že napr. poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku. V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok vyplatí sa len jeden 13. dôchodok a to ten, ktorého suma je najvyššia.

Ak teda dôchodkyňa dostáva napríklad starobný dôchodok vo výške 450 eur a k tomu vdovský dôchodok 150 eur, bude mať nárok len na trinásty dôchodok v sume 460 eur (čo je suma 13. dôchodku v roku 2020 zodpovedajúca priemernému starobnému dôchodku).

13. dôchodok sa bude vyplácať v deň splatnosti dôchodkovej dávky v novembri kalendárneho roka a nebude na rozdiel od ostatných dôchodkových dávok podliehať valorizácii podľa § 82 zákona o sociálnom poistení. Suma 13. dôchodku sa bude zvyšovať rastom priemernej sumy sólo dôchodku príslušného druhu.

V rámci pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v legislatívnom konaní sa presadilo, aby sa 13. dôchodok vylúčil z právneho režimu vymáhania pohľadávok podľa zákona o sociálnom poistení, exekúcie podľa exekučného poriadku a podľa zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok rovnako ako v prípade právnej úpravy vylúčenia vianočného príspevku.

Dokumenty z legislatívneho procesu si môžete pozrieť TU.


Tomáš Čentík

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať