Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

Základný legislatívny rámec v tepelnej energetike v súčasnosti predstavuje zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Dňa 20. marca 2014 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa uvedený zákon mení a dopĺňa zákon. Novela priniesla predovšetkým precíznejšiu úpravu podmienok pre odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla a pre výstavbu nových sústav tepelných zariadení.

Kategória: Správne právo
Autor: Tomáš Čentík
01.04.2014