Generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne

Generálny pardon, to znie tak vznešene. Legislatívna podoba však taká pôvabná nie je ani zďaleka.

ulpianus_euro.jpgzdroj: pixabay.com

Jazykolomné je hneď číslo paragrafu, do ktorého sa celý generálny pardon vtesnal – je ním § 293fz zákona o sociálnom poistení. Rovnako nepekné je jeho označenie „Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2023“ – generálny pardon je dobre maskovaný!

Aktuálne odpustenie penále zo strany Sociálnej poisťovne bolo schválené 5. októbra 2022 v rámci zákona č. 352/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela upravovala viaceré otázky, najviac sa však venovala rodičovskému dôchodku.

Vládny návrh s GP-čkom nepočítal a je výsledkom poslaneckej iniciatívy, možno aj to môže vysvetlovať jeho formálno- legislatívnu ošklivosť. 

Z obsahového hľadiska je jeho podstatou to, že sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022 (bez akéhokoľvek časového obmedzenia), splatné do 31. januára 2023 za predpokladu, že uvedené dlžné poistné resp. príspevky na starobné sporenie bude v plnom rozsahu uhradené najneskôr do 31. augusta 2023.

Ak sú splnené uvedené podmienky, tento postup sa uplatní ex lexe - generálny pardón manažuje pobočka, ktorá inak v prvom stupni rozhoduje o uložení penále.

Podľa webu Sociálnej poisťovne počet kandidátov, ktorých by sa tento mimoriadny legislatívny nástroj oddlžovania mohol dotknúť, je viac ako 1 milión subjektov (takmer 354-tisíc zamestnávateľov  a 716-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb alebo dobrovoľne poistených fyzických osôb). Penále spadajúce do generálneho pardonu by malo predbežne predstavovať spolu sumu približne 885 mil. eur

Celé znenie novely zákona o sociálnom poistení nájde TU, podklady z legislatívneho konania TU.


Šaňo Bröstl ml.
 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať