Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

INSOLVENČNÉ FÓRUM 2020

Siedmy ročník úspešnej konferencie z oblasti insolvenčného práva, prvýkrát ako web-konferencia.

26.10.2020
Golfový HCP turnaj právnických profesií

Slovenská advokátska komora sa podujala zorganizovať  svoj druhý golfový turnaj v rámci roka, tentokrát s názvom „Golfový HCP turnaj právnických profesií“. Ide o širší formát, ako je Advokátsky golfový turnaj (tam máme už úspešne za sebou 11-ty ročník), ktorý sa koná na prelome mája/júna v predvečer Letného advokátskeho seminára na Táloch (ihrisko Gray Bear) a je určený advokátom / advokátskym koncipientom a ich partnerom.

10.08.2020
Nové formy vzdelávania advokátov a koncipientov

Vzdelávanie on-line, webináre, e-learning. Aj pre nás ešte pred koronakrízou pojmy, o ktorých sme počúvali, že je v pláne ich uviesť do života a že sa na tom postupne pracuje, ale zároveň stále pojmy neuchopiteľné.

28.05.2020

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila tretie pokračovanie medzinárodnej vedeckej konferencie "Košické dni súkromného práva."

23.01.2020

Územie SR charakterizuje značná rozdrobenosť vlastníctva, čo je vyvolané historickým vývojom. Táto rozdrobenosť vytvára neprehľadnosť v užívaní najmä poľnohospodárskych pozemkov, vplýva na vzťah človeka k pôde, na rozvoj vidieka, na diverzifikovanosť poľnohospodárskej výroby, sťažuje výstavbu. Práve pozemkové úpravy sú postupom, ktorý má v najvyššej možnej miere rešpektovať požiadavky zúčastnených a komplexne riešiť vidiecky priestor.

06.11.2019

Slovenská advokátska komora Vás pozýva na tenisový turnaj, ktorý sa bude konať dňa 29.11.2019 (piatok) v Hoteli Empire, J. Hajdóczyho 11, Trnava (www.hotelempire.sk). Turnaj je určený pre advokátov a advokátskych koncipientov zapísaných v SAK alebo ČAK.

18.10.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na:

18.09.2019

Slovenská advokátka komora pripravila 25. ročník podujatia Slovenské dni práva, ktoré sa  tentokrát uskutočnia v Košiciach.

10.09.2019

Nadväzujúc na dlhodobú tradíciu organizuje Nadácia Štefana Lubyho v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity XIV. Lubyho právnické dni na tému „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“.

15.08.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na:

28.05.2019

V rámci Trnavských právnických debát Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje ďalší diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, tentokrát na tému Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu.

15.05.2019

Pod záštitou Právnickej fakulty UPJŠ  a Slovenskej advokátskej komory sa dňa 8. mája 2019 (streda) v Angels Aréne (Stará športová hala) v Košiciach uskutoční XXII. ročník futsalového turnaja na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc..

07.05.2019

Nakladatelství C. H. Beck vás srdečne pozýva na veľkú konferenciu na tému M&A na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 6. júna 2019 v DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava.

05.04.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie Vás srdečne pozýva na III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA, v rámci ktorých sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia zameraná na tému „Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania“.

02.04.2019

Akadémia (predtým Akadémia konkurzného práva) pripravila ďalší seminár pre správcov a nielen pre nich. Na seminári budú rozoberané praktické otázky vzťahu správca – súd a problematika dane z príjmu.

14.02.2019

AKADÉMIA s.r.o. v spolupráci s portálom ulpianus.sk pripravila celodenný seminár k zákonu o pozemkových spoločenstvách so zameraním na jeho poslednú veľkú novelizáciu.

15.01.2019

AKADÉMIA s.r.o. organizuje dvojdňový jesenný seminár pre správcov. Ale nielen pre nich!

20.11.2018

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

03.10.2018

Akadémia s.r.o. (predtým Akadémia konkurzného práva) v spolupráci s portálom ulpianus.sk pripravila celodenný seminár k zmenám katastrálneho zákona (novela účinná od 1. októbra 2018) a zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov (novela účinná od 1. mája 2018).

25.09.2018

Spojte príjemné s užitočným a príďte si na jeseň vychutnať vzdelávací pobyt do Hotela Tri Studničky v Demänovskej Doline.

21.09.2018