Správcovský dvojdňový seminár Stará Lesná

Vo štvrtok 23. novembra 2023 a v piatok 24. novembra 2023 pokračuje obľúbený správcovský seminár v Hoteli Lesná**** v Starej Lesnej. Témami Vás prevedú lektori JUDr. Ondrej Repa, PhD. (Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR, riaditeľ odboru ekonomickej kriminality) a JUDr. Tomáš Palčík (Advokátska kancelária PALČÍK & PARTNERS s.r.o., advokát a správca).

konferencia.jpgzdroj: hotel Lesná

PROGRAM:

Štvrtok 23. november 2023 od 10:00 do 18:00:

Lektor: JUDr. Ondrej Repa, PhD. (Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR, riaditeľ odboru ekonomickej kriminality)

Téma: Korupčná a ekonomická trestná činnosť z pohľadu prokurátora (zameranie na výkon správcovskej činnosti)

1. Úvod do problematiky (majetkové, hospodárske a korupčné trestné činy, ich právna úprava, páchatelia tejto kriminality, vývoj danej kriminality z pohľadu modus operandi, prezentácia kazuistiky).

2. Dokazovanie ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti (problematika zaisťovacích úkonov, najmä prehliadok, výsluchov, listinných dôkazov, znalecké dokazovanie, využitie agenta, odposluchu, dokazovanie na súde).

3. Postavenia správcu v trestnom konaní (možné procesné postavenia, procesné práva a povinnosti, mlčanlivosť v trestnom konaní, povinnosť oznámiť trestnú činnosť).

4. Trestná zodpovednosť právnických osôb (právna úprava a aktuálna prax).

5. Trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty.

6. Aktuálne trendy v páchaní predmetnej trestnej činnosti.

7. Diskusia.

Piatok 24. november 2023 od 9:00 do 17:00:

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík (Advokátska kancelária PALČÍK & PARTNERS s.r.o., advokát a správca)

Téma: Porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas (zmluvná pokuta, zodpovednosť v malom konkurze, náhrada škody, trestnoprávne následky)    

1. Vstup do problematiky, význam právnej úpravy, krátky historický exkurz.

2. Zmluvná pokuta mimo konkurzného konania? Konkurzný inštitút ako prevencia a sankcia pred vyhlásením konkurzu.

3. Podmienky vzniku zodpovednosti (dlžník, povinná osoba, úpadok, márne uplynutie lehoty, porušenie vlastnej povinnosti, liberačné dôvody, dobrovoľné plnenie).

4. Trestnoprávne následky.

5. Mimosúdny procesný postup správcu (postup predbežného správcu pred vyhlásením konkurzu a postup správcu majetku úpadcu po vyhlásení konkurzu až po súdne vymáhanie pohľadávky).

 6. Opis a postup súdneho vymáhania zmluvnej pokuty na súde (sporové strany, žalobná narácia, žalobný petit, prílohy k žalobe). Povaha súdneho sporu.

7. Ako sa (ne)brániť pred žalobou o zaplatenie zmluvnej pokuty (procesná obrana žalovaného a procesný útok žalobcu).

8. Bližší pohľad na meritórne rozhodnutie súdu (rozhodnutie o vylúčení a diskvalifikácia štatutárneho orgánu).

9. Zodpovednosť štatutárneho orgánu v „malom konkurze“ – prísna či benevolentná úprava v porovnaní so zmluvnou pokutou podľa II. časti ZKR?

10. Zodpovednosť za škodu – úvod do problematiky a vzťah k zmluvnej pokute.

11. Základné predpoklady zodpovednosti za škodu (škodca, porušenie vlastnej povinnosti, vznik a výška škody, kauzálny nexus, poškodený, liberačné dôvody.

 

KOĽKO BODOV PRIDELILO MSSR SEMINÁROM?

Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo podujatiu spolu 11 bodov: 6 (štvrtok) a 5 (piatok).

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplňte prihlasovací formulár na www.academiaiuris.sk alebo zašlite meno, priezvisko, značku správcu a fakturačné údaje emailom na seminar@academiaiuris.sk.

AKÝ JE POPLATOK ZA ÚČASŤ?

- pri účasti na jednom dni podujatia 126 € s DPH (105 € bez DPH) za jeden deň

- pri účasti na oboch dňoch podujatia 114 € s DPH (95 € bez DPH) za jeden deň, t.j. 228 € s DPH (190 € bez DPH) za oba dni podujatia

Poplatok sa uhrádza na účet usporiadateľa na základe zálohovej faktúry vystavenej usporiadateľom po zaevidovaní prihlášky. Úhrada musí byť pripísaná na účet usporiadateľa do začatia podujatia.

Storno podmienky: Usporiadateľom bude pri odhlásení prihlásenému fakturovaný storno poplatok vo výške 25 % z účastníckeho poplatku pri odhlásení 21 dní pred dňom začatia podujatia, 50 % z účastníckeho poplatku pri odhlásení 20 až 7 dní pred dňom začatia podujatia a v prípade odhlásenia 6 dní a menej pred začatím podujatia 100% účastníckeho poplatku. Už uhradený účastnícky poplatok bude započítaný na storno poplatok.

V cene je zahrnuté: účasť na prednáškach, materiál lektorov, občerstvenie počas prednášky, obed v hotelovej reštaurácii Baux Ball vo forme servírovaného menu.

Poplatok nezahŕňa: ubytovanie a večeru

AKO SI REZERVOVAŤ UBYTOVANIE?

V prípade záujmu o ubytovanie v adult-friendly Hoteli Lesná**** z 23.11.2023 (štvrtok) na 24.11.2023 (piatok) kontaktujte priamo recepciu hotela telefonicky na 052/4761 000, 0910 998 827 alebo emailom na recepcia@hotellesna.sk. Pre získanie zvýhodnenej ceny nezabudnite uviesť, že ste klientom Academie iuris s.r.o. a zúčastňujete sa nami organizovaného seminára.

K dispozícii sú dvojlôžkové izby Štandard a apartmány Superior Suite (podľa obsadenosti hotela) za zvýhodnenú cenu:

cena pri obsadení 1 osobou: 103 € s DPH
cena pri obsadení 2 osobami: 121 € s DPH (t.j. 60,50 € s DPH za osobu)

Kapacita hotela je obmedzená. Odporúčame rezervovať si ubytovanie čím skôr.

Cena za ubytovanie zahŕňa: ubytovanie, štandardný check in: od 14:00 hod., štandardný check out: do 10:00 hod., parkovné, raňajky vo forme bufetu, 1x denne vstup do wellness centra, vstup do fitness centra

Cena za ubytovanie nezahŕňa: miestny poplatok 1 €/osoba/noc, večeru (doplatok 20 €/osoba za 3-chodovú večeru alebo 22 €/osoba za 4-chodovú večeru)

Ubytovaným účastníkom odporúčame pri rezervácii ubytovania objednať aj VEČERU. Pre účastníkov seminára je v ponuke 3-chodové alebo 4-chodové servírované menu za zvýhodnenú cenu. V reštaurácii sú pre Vás pripravené tie najlepšie kulinárske špeciality a samotná večera je oslavou skvelého jedla, ktorá si vyžaduje formálne oblečenie, preto hotel hostí prosí o dodržiavanie dress code - „smart casual“ počas večere.

Ak máte otázky, neváhajte a kontaktujte nás emailom na seminar@academiaiuris.sk alebo u p. asistentky Ing. Jany Gondovej telefonicky na č. 0907 777 029, prípadne priamo JUDr. Alexandru Rajničovú Knapíkovú telefonicky na č. 0918 888 545.


Zdroj: Academia Iuris

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať