Trnavské právnické debaty k náhrade nemajetkovej ujmy pozostalých v medicínskom práve – jún 2021

V rámci Trnavských právnických debát Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje ďalší diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, tentokrát na tému Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva.

 

TPD.jpgzdroj: PF TRUNI

Diskusné témy a príspevky:

  • Úvod do témy náhrady nemajetkovej ujmy sekundárne poškodených v súkromnom práve, vývoj právnej úpravy v podmienkach českého civilného práva, problematické aspekty a skúsenosti s aplikáciou rekodifikovanej úpravy (doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. | Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
  • Vzťah nároku na náhradu nemajetkovej ujmy a nároku na náhradu za ujmu na zdraví, tendencie rozhodovania v judikatúre slovenského ústavného súdu (JUDr. Róbert Šorl, PhD. | Ústavný súd SR)
  • Úvahy o možnej budúcej úprave náhrady nemajetkovej ujmy v pripravovanom občianskom zákonníku a pripravované znenie osobitnej skutkovej podstaty v rekodifikačnom návrhu pre náhradu nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí (JUDr. Milan Hlušák, PhD. | Ministerstvo spravodlivosti SR)
  • Osobitosti a špecifiká nemajetkovej ujmy v oblasti medicínskeho práva (doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. | Univerzita Karlova, Právnická fakulta)
  • Uplatňovanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve, preukazovanie predpokladov a rozdelenie dôkazného bremena (JUDr. Lucie Široká | Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Centrum zdravotnického práva)
  • Aktuálne otázky preukazovania príčinnej súvislosti v českom práve (doktrína „straty šance“) (doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. | Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
  • Kritériá pre určenie výšky náhrady za nemajetkovú ujmu sekundárnych obetí v judikatúre slovenských súdov (Mgr. Veronika Zoričáková, PhD. | Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
  • Spoluzapríčinenie primárnej obete a výška nároku na náhradu nemajetkovej ujmy pozostalých (doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. | Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
  • Miesto a uplatnenie eggshell skull doktríny v slovenskom práve (Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. | Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)

 

Termín a miesto:  22. – 23. jún 2021, diskusný seminár sa uskutoční online prostredníctvom platformy MSTeams.

Podrobný program vrátane linku si môžete stiahnúť TU.

Registráciu účasti možno uskutočniť prostredníctvom prihlasovacieho formulára https://forms.gle/bRFKXo29SdqhHb1AA , cez ktorý môžete tiež zaslať prednášajúcim otázky k téme diskusného fóra, na ktoré budú odpovedať počas seminára vo vyhradenom čase.  Účasť na diskusnom seminári nie je podmienená účastníckym poplatkom.


 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať