XV. Lubyho právnické: Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva na konferenciu XV. Lubyho právnické dni venovanú špecifickej téme Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve. 

DI.jpgzdroj:

Na konferencii vystúpia odborníci zo slovenského a českého, ale aj nemeckého či rakúskeho právneho prostredia špecializujúci sa na otázku náhrad súvisiacich s ujmou na zdraví a smrťou v súkromnom práve. Najmä v priebehu posledných rokov je otázka náhrady škody resp. ujmy na zdraví a citovej ujmy vzniknutej ako dôsledok úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví blízkej (tzv. primárnej) obete vysoko aktuálna s výrazným posunom vo výklade parciálnych otázok v judikatúre súdov. Čo a za akých podmienok si môže uplatniť primárny poškodený, no najmä jeho blízke osoby ako sekundárne zasiahnuté obete, bude centrom záujmu plánovanej konferencie. V rámci prrogramu zaznejú zaujímavé príspevky na tému konkurencie nárokov z ujmy na zdraví a náhrady nemajetkovej ujmy podľa ustanovení o ochrane osobnosti, problematické aspekty kauzality analyzované na zbierkových rozhodnutiach slovenského a českého najvyššieho súdu, určovanie aktívnej a pasívnej legitimácie, špecifiká súvisiace s premlčaním nároku na náhradu nemajetkovej ujmy, či úskalia určovania výšky tejto náhrady spoločne s osobitosťami v dokazovaní v civilnom procese a mnoho ďalšieho. 

Podrobný program konferencie si môžete pozrieť TU

Konferencia XV. Lubyho právnické dni sa uskutoční v dňoch 23. - 24. septembra 2021 v príjemnom prostredí na zámku v Smoleniciach.

V prípade záujmu je možné prihlásiť sa na konferenciu cez konferenčný portál. 

Na uvedenom portáli, ako aj v programe konferencie, nájdete všetky potrebné organizačné informácie, vrátane prípadných zmien v prípade online priebehu konferencie, ak by v čase jej konania nebolo možné organizovať hromadné podujatia pre zlú epidemiologickú situáciu. 

Kontakt na organizátorov: dies.luby.2021@gmail.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať