INSOLVENČNÉ FÓRUM 2020

Siedmy ročník úspešnej konferencie z oblasti insolvenčného práva, prvýkrát ako web-konferencia.

gears-384744_640.jpgzdroj:

TERMÍN

6. november 2020 (piatok)

PROGRAM

11:00 – 11:05 Úvod

11:05 – 11:50 Elektronizácia dražieb (Peter Vetrák)

Zmapovanie súčasného stavu. Ako to funguje u našich susedov, z čoho by sme si mali zobrať príklad a čo naopak spraviť lepšie. Centrálna adresa. OnlineAukcia – elektronizáciu si môžeme vyskúšať už dnes. Kde všade by dôsledná elektronizácia našla uplatnenie.

11:50 – 12:40 Daňová trestná činnosť a daňová optimalizácia z pohľadu prokurátora (Ján Šanta)

Problematika tzv. daňovej optimalizácie v niektorých prípadoch tesne hraničí s prípadmi zneužívania práva, ktorého následkom môže byť dorubenie dane, ale aj spáchanie daňového správneho deliktu či daňového trestného činu.

12:40 – 14:00 Prestávka

14:00 – 14:45 Povinnosť odvracať úpadok vs. povinnosť iniciovať konkurz z pohľadu zodpovednosti člena štatutárneho orgánu (Lucia Žitňanská)

Kde je hranica dokedy zachraňovať a kedy už nastupuje povinnosť podať návrh na konkurz? Najrizikovejšie miesto z hľadiska zodpovednosti štatutára.

14:45 – 15:15 Dočasná ochrana podnikateľov a finančná reštrukturalizácia (Martin Maliar)

Potreba hľadania osobitného riešenia pre podporu životaschopných podnikov ako dopad koronakrízy. Legislatívna úprava z prvej polovice roka 2020 a jej komplexnejší „update“ plánovaný s účinnosťou od roka 2021.

15:15 – 15:45 Transpozícia smernice EP o reštrukturalizácii a insolvencii (Branislav Pospíšil)

Transpozíca smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii).

15:45 – 16:15 Prestávka

16:15 – 18:00 Panelová diskusia k aktuálnym mimoriadnym legislatívnym opatreniam (Petr Smutný, Radim Škarpa, Lucia Žitňanská, Branislav Pospíšil, Martin Maliar, Renátus Kollár, Radovan Pala)

Opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 a transpozíciou smernice o reštrukturalizácii a insolvencii a možné zmeny "klasickej" reštrukturalizácie. Ilustrácia aspektov reštrukturalizácie na prípadovej štúdii.

18:00 – 18:05 Záver

 

PRIHLASOVANIE

Emailom na IF2020@insolvencneforum.sk do 30.10.2020. Nezabudnite uviesť emailové adresy všetkých prihlasovaných účastníkov konferencie, na ktoré im najneskôr deň pred konaním konferencie zašleme informáciu o online registrácii na podujatie (WebEx).

CENA

1 prístup - 100 € s DPH / pri objednávke 3 a viac prístupov – 85 € s DPH za 1 prístup / pri objednávke 10 a viac prístupov – 70 € s DPH za 1 prístup

V cene je zahrnuté: účasť na web-konferencii, pracovné materiály, videozáznam


Zdroj: www.insolvencneforum.sk

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať