Košické dni súkromného práva III.

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila tretie pokračovanie medzinárodnej vedeckej konferencie "Košické dni súkromného práva."

Konferencia sa uskutoční v dňoch od 22. do 24. apríla 2020 v priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton v Košiciach.

Konferencia bude zahájená úvodným slovom, ktoré prednesie vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. dňa 22. apríla 2020. Následovať bude plenárne zasadnutie, v rámci ktorého vystúpia prednášajúci, zoznam ktorých bude v najbližších dňoch zverejnený na webovej stránke konferencie.

Dňa 23. apríla 2020 budú prebiehať rokovania v jednotlivých sekciách:

  • občianske právo
  • procesné právo
  • právo duševného vlastníctva
  • rodinné právo
  • pracovné právo

Tak, ako po minulé roky, aj v priebehu tohto ročníka konferencie organizačný výbor pripravil okrem odborného programu taktiež bohatý spoločenský program, ktorý vyvrcholí večer 23. apríla slávnostnou recepciou.

Termín na prihlásenie sa na konferenciu je 31. január 2020. Do tohto termínu je zároveň potrebné uhradiť konferenčný poplatok.

Bližšie informácie o konferencii spolu s aktualizovanými informáciami nájdete na webovej stránke konferencie: https://kdsp.sk/

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizačný výbor na emailovej adrese: info@kdsp.sk.


Zdroj, obrázok: kdsp.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať