Parlament schválil pomoc pre vymazané subjekty z ORSR

Spoločnosti, ktoré boli v dôsledku nedodržania povinností minulý mesiac vymazané z Obchodného registra SR, budú môcť do konca januára 2022 požiadať o obnovenie zápisu. Umožní to novela Obchodného zákonníka, ktorú presadila ministerka spravodlivosti M. Kolíková.  

20171122_083023.jpgzdroj: foto redakcia

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi spustilo v uplynulých mesiacoch „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra. Uvedený proces sa začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka prijatá ešte v roku 2019.

Po vykonaní výmazu sa na Ministerstvo spravodlivosti SR začali obracať niektoré vymazané spoločnosti, s tým, že nevedeli o povinnosti, ktorej nesplnenie viedlo k ich výmazu.

I keď počet spoločností, ktoré v tejto súvislosti kontaktovali Ministerstvo spravodlivosti SR, bol k celkovému počtu vymazaných spoločností nízky, rozhodli sme sa podať im pomocnú ruku. Prihliadli sme pritom na skutočnosť, že v súčasnej zložitej pandemickej situácii, ktorá vo veľkej miere zasiahla práve podnikateľov, mohla povinnosť voči obchodnému registru uniknúť ich pozornosti. Zároveň relatívne dlhé prechodné obdobie po prijatí právnej úpravy, kedy bolo možné povinnosť dodatočne ešte splniť, spadá do obdobia, kedy na podnikateľov dopadli následky šírenia pandémie, ako aj opatrenia s tým spojené.

Pre vymazané subjekty by preto mala okrem dodatočnej likvidácie existovať aj iná možnosť. Touto možnosťou je obnovenie zápisu, ktoré spoločnostiam umožní riadne pokračovať v ich činnosti. Cez novelu Obchodného zákonníka, ktorú dnes poslanci v Národnej rade SR schválili, sme preto navrhli, aby spoločnosti po splnení stanovených podmienok, mohli podať na súd návrh, pričom výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro bol jediným dôvodom pre ich zrušenie. Podmienkami pre takéto obnovenie zápisu sú existencia majetku, odstránenie dôvodu, pre ktorý bola spoločnosť vymazaná a neexistencia prípadných ďalších dôvodov pre zrušenie spoločnosti. Z dôvodu právnej istoty sa zároveň navrhuje, aby bola možnosť podania návrhu na začatie konania o obnovenie zápisu v obchodnom registri časovo limitovaná najneskôr do 31. januára 2022. Účinnosť zákona je navrhnutá dňom jeho vyhlásenia.


Zdroj: justice.gov.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať