Nové číslo elektronického vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia

Iba pred pár dňami bolo zverejnené nové číslo elektronického vedeckého časopisu Právnickej fakulty UPJŠ STUDIA IURIDICA Cassoviensia.

SIC.jpgzdroj:

Nájdete v ňom nasledovné príspevky:

  • Lucia Bakošová: POVINNÉ OČKOVANIE DETÍ: STANOVISKO EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
  • Dominika Becková: EURÓPSKA PROKURATÚRA A PRÁVA OBVINENÝCH A PODOZRIVÝCH OSÔB V TRESTNOM KONANÍ
  • Vladimír Filičko – Michal Sokol: ELEKTRONIZÁCIA A DIGITALIZÁCIA AKO PROSTRIEDOK ODŇATIA PRÁVA NA SÚDNU OCHRANU – VYBRANÉ ASPEKTY
  • Malgorzata Medrala: PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ZÁVISLOSTÍ ZAMESTNANCOV ZAMESTNÁVATEĽMI V POĽSKU
  • Petr Osina: SVOBODA PROJEVU A EXTERNĚ NESPRAVEDLIVÉ ZÁKONY V TEORII JOHNA FINNISE 
  • Michal Radvan – Tereza Svobodová: REFORMY DAŇOVÉHO PRÁVA V (NE)SOUVISLOSTI S COVID-19 

Celé číslo resp. jednotlivé príspevky nájdete na tomto odkaze.


Zdroj: www.pravo.upjs.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať