Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Od 24. apríla 2014 je na portáli ulpianus.sk sprístupnená ďalšia publikácia -  Alexander Bröstl ml. a Tomáš Čentík pripravili komentár k zákonu o nájme a podnájme nebytových priestorov. 

25.04.2014

Slovenská právna spisba sa v septembri minulého roka rozrástla – v prostredí Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikol časopis pre právnu vedu STUDIA IURIDICA Cassoviensia

21.03.2014

ČO PONÚKAME?

Ako pilotnú publikáciu prinášame komentár k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii z pera Matúša Králika. Publikácia okrem komentára obsahuje  ďalšie užitočné informácie (staršie znenia, dôvodové správy a informácie o literatúre) a užívateľom umožňuje zapájať sa do diskusie k jednotlivým ustanoveniam komentovaného predpisu.

24.02.2014

V období od 31. januára do 25. februára 2014  bude prebiehať skúšobná prevádzka portálu ulpianus.sk za účelom otestovania a doladenia jeho podoby a implementácie platobných systémov.

28.01.2014