Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Think-thank European Information Society Institute (EISi) zbieral viac ako dva roky od autorov, vedcov a používateľov ich skúsenosti s organizáciami kolektívnej správy (OKS) práv ako SOZA alebo LITA. Výsledok takmer stovky podnetov je nelichotivý.

25.09.2014

STUDIA IURIDICA Cassoviensia je elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

18.09.2014

Pri príprave komentára k zákonu o nájme poľnohospodárskeho pozemku nás trochu zabrzdili pracovné a súkromné povinnosti, ako aj letné obdobie, počas ktorého nás to predsa len ťahalo viacej von ako k počítaču.

01.09.2014

Všetkým, ktorí sa venujú pozemkovému právu dávame do pozornosti,  že na portáli opozemkoch.sk (konkrétne TU) je publikovaný komentár k aktuálnemu zneniu zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

18.08.2014

Na portáli ulpianus.sk je ZDARMA sprístupnený komentár k zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2014.

29.07.2014

Len o niečo viac ako mesiac od účinnosti zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov) bol Ústavnému súdu SR doručený návrh skupiny poslancov na zahájenie konania o súlade tohto zákona s Ústavou SR.

09.07.2014

Martin Husovec pripravil publikáciu o zodpovednosti na internete podľa českého a slovenského práva.

25.06.2014

V reakcii na vývoj právnej úpravy sme do edičného plánu zaradili komentár k novému zákonu o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

11.06.2014

V Zbierke zákonov bolo 20. mája 2014 publikované uznesenie Ústavného súdu SR, ktorým pozastavil účinnosť ustanovení § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktoré doteraz prikazovali operátorom sledovať komunikáciu svojich užívateľov. 

06.06.2014

Trojica autorov Zuzana Valková, Jozef Dudáš a Juraj Palúš spracovala printový komentár k novému zákonu o ochrane osobných údajov. 

13.05.2014

Od 24. apríla 2014 je na portáli ulpianus.sk sprístupnená ďalšia publikácia -  Alexander Bröstl ml. a Tomáš Čentík pripravili komentár k zákonu o nájme a podnájme nebytových priestorov. 

25.04.2014

Slovenská právna spisba sa v septembri minulého roka rozrástla – v prostredí Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikol časopis pre právnu vedu STUDIA IURIDICA Cassoviensia

21.03.2014

ČO PONÚKAME?

Ako pilotnú publikáciu prinášame komentár k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii z pera Matúša Králika. Publikácia okrem komentára obsahuje  ďalšie užitočné informácie (staršie znenia, dôvodové správy a informácie o literatúre) a užívateľom umožňuje zapájať sa do diskusie k jednotlivým ustanoveniam komentovaného predpisu.

24.02.2014

V období od 31. januára do 25. februára 2014  bude prebiehať skúšobná prevádzka portálu ulpianus.sk za účelom otestovania a doladenia jeho podoby a implementácie platobných systémov.

28.01.2014