Elektronický časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia.č. 1 /2023

Vyšlo prvé tohtoročné číslo elektronického vedeckého časopisu Právnickej fakulty UPJŠ STUDIA IURIDICA Cassoviensia.
 

SIC.jpgzdroj: sic.pravo.upjs.sk

Nájdete v ňom nasledovné príspevky:

Tibor Kiss - Otázky oceňovania podnikov v občianskoprávnych sporoch v Maďarsku 

Peter Molnár, Viktória Koľveková - Limity zmeny žaloby - zmena žaloby ako prostriedok „procesnej nedisciplinovanosti“? 

Martin Serfözö - Zodpovednosť za ujmu vyvolanú neodkladným opatrením súdu 

Ján Šikuta -  Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na vývoj Ústavy Slovenskej republiky – vybrané otázky 

Domik Šoltys - Čo je queer/kvír teória práva? 1.časť  

Ivo Telec -  Poznámky k pravdě na internetu 

Obsah celého čísla nájdete TU.


 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať