Nový predseda a podpredsedníčka SAK

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) sa stal jej doterajší podpredseda JUDr. Martin Puchalla, PhD. Do funkcie ho dnes zvolili členovia predsedníctva SAK na mimoriadnom rokovaní, ktoré bolo zvolané v súvislosti so vzdaním sa členstva doterajšieho predsedu Viliama Karasa. Predsedníctvo zo svojich radov zároveň zvolilo novú podpredsedníčku, ktorou sa stala Mgr. Alexandra Čižmáriková.

 

paragraph-g261fc108e_1920.jpgzdroj: pixabay.com

„Ďakujem mojim kolegyniam a kolegom za prejavenú dôveru, ktorú si veľmi vážim. V novej pozícii chcem nadviazať na všetky činnosti predsedníctva pri modernizácii činnosti komory a najmä pri ochrane slobodnej advokácie ako nenahraditeľného piliera demokratickej spoločnosti. Zároveň úprimne ďakujem môjmu predchodcovi pánovi Viliamovi Karasovi za jeho významný prínos pre činnosť predsedníctva i celej komory,“ povedal po zvolení nový predseda M. Puchalla.

Predseda komory zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. Vydáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami predsedníctva komory a riadi zamestnancov komory.

Podpredsedovia komory zastupujú predsedu komory v rozsahu určenom predpisom komory. Po dnešnej voľbe má SAK obsadené naďalej tri podpredsednícke miesta. Okrem novej podpredsedníčky pani A. Čižmárikovej v týchto funkciách naďalej zostávajú JUDr. Magdaléna Hromcová a doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca viac ako 5 600 advokátov a 2 500 advokátskych koncipientov. Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou SR a zákonmi. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory.


Zdroj: www.sak.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať