Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Konkurzné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Právo duševného vlastníctva
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml., Matúš Králik
 • Peter Šamko
 • Ján Lengvarský

Dňa 4. júna 2014 bol Národnou radou SR schválený ústavný zákon, ktorým boli prijaté zmeny Ústavy Slovenskej republiky, ktoré budú účinné od 1. septembra 2014. Z najzásadnejších novôt vyberáme:

Kategória:Ústavné právo
Autor:Alexander Bröstl, ml.
13.06.2014

Mimoriadne zaujímavý právny predpis, ktorý bude mať významný dopad na fungovanie právnych vzťahov v praxi a zároveň vyvolá (aspoň tak možno predpokladať) debaty o súlade s ústavou parlament prijal dňa 16. mája 2014, následne bol prezidentom podpísaný dňa 27. mája 2014.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
02.06.2014

Komisia pre rekodifikáciu civilného práva zverejnila navrhované paragrafové znenie zákona o správnom konaní súdnom (Správny súdny poriadok).

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
20.05.2014

Do tretice o zmenách v tepelnoenergetickej legislatíve účinných od 1. mája 2014 resp. 1. júna 2014. Predchádzajúce dva príspevky môžete nájsť TU (prvá časť) a TU (druhá časť).

 

Kategória:Správne právo
Autor:Tomáš Čentík
14.05.2014

Prednedávnom sme informovali o prijatej novele zákona o tepelnej energetike (pozri tu), kde sme poukázali predovšetkým na zmeny, ktoré sa dotkli systému centralizovaného zásobovania teplom.

V dnešnom príspevku prinášame prehľad najzásadnejších zmien týkajúcich sa postavenia a práv a povinností subjektov podnikajúcich v tepelnej energetike.

Kategória:Správne právo
Autor:Tomáš Čentík
23.04.2014

Dňa 19. marca 2014 bol Národnou radou SR prijatý zákon o krátkodobom nájme bytu, ktorý do účinnosti vstupuje od 1. mája 2014.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.04.2014

Základný legislatívny rámec v tepelnej energetike v súčasnosti predstavuje zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Dňa 20. marca 2014 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa uvedený zákon mení a dopĺňa zákon. Novela priniesla predovšetkým precíznejšiu úpravu podmienok pre odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla a pre výstavbu nových sústav tepelných zariadení.

Kategória:Správne právo
Autor:Tomáš Čentík
01.04.2014
1 2 3 4
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: