0 príspevkov

Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov

0 príspevkov
O autorovi

JUDr. Alexander Bröstl ml. je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ (2006). Od skončenia vysokej školy pôsobí v advokácii, najprv ako advokátsky koncipient, od roku 2010 ako advokát. Venuje sa predovšetkým oblasti súkromného práva. Žije a pracuje v Košiciach.

Mgr. Tomáš Čentík je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (2011). Od ukončenia štúdií pracuje ako advokátsky koncipient. Venuje sa oblasti súkromného práva, osobitne problematike ochrany osobnosti. Žije v Prešove a pracuje v Košiciach.

O publikácii

Cieľom publikácie je z dlhodobého hľadiska priniesť najobšírnejší a najpodrobnejší komentár k zákonu o nájme a podnájme nebytových priestorov a to už k termínu svojho publikovania (apríl 2014)

Komentár je písaný ako živá publikácia, ktorá priebežne bude dopĺňaná a rozširovaná - vzhľadom na rozsah problematiky nebolo možné spracovať všetky jej aspekty do úvodnej publikácie.

Komentár má ambíciu postupne spracovať všetky sporné a otvorené otázky týkajúce sa nájmu nebytových priestorov a prepojiť ich s rozhdonutiami domácich súdov. 

Prvotný komentár k ustanoveniam §§ 1, 3, 10 a 14 napísal Alexander Bröstl, k ostatným ustanoveniam Tomáš Čentík - následne prešli prvotné texty vzájomnou krížovou úpravou zo strany druhého autora.

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

Zobraziť viac
Zobraziť na stránke