Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

AKADÉMIA s.r.o. v spolupráci s portálom ulpianus.sk pripravila celodenný seminár k zákonu o pozemkových spoločenstvách so zameraním na jeho poslednú veľkú novelizáciu.

15.01.2019

AKADÉMIA s.r.o. organizuje dvojdňový jesenný seminár pre správcov. Ale nielen pre nich!

20.11.2018

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

03.10.2018

Akadémia s.r.o. (predtým Akadémia konkurzného práva) v spolupráci s portálom ulpianus.sk pripravila celodenný seminár k zmenám katastrálneho zákona (novela účinná od 1. októbra 2018) a zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov (novela účinná od 1. mája 2018).

25.09.2018

Spojte príjemné s užitočným a príďte si na jeseň vychutnať vzdelávací pobyt do Hotela Tri Studničky v Demänovskej Doline.

21.09.2018

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s názvom: Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE - State Owned Enterprises).

11.09.2018

V rámci medzinárodného kongresu Trnavské právnické dni organizovanom Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 20. – 21. septembra 2018, si Vás dovoľujeme pozvať na občianskoprávnu sekciu venovanú téme Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu.

11.07.2018

Akadémia konkurzného práva pripravila seminár (nielen) pre správcov na tému Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

20.06.2018

Nenechajte si ujsť výnimočnú príležitosť zapojiť sa do panelovej diskusie a spolu s rečníkmi a zároveň poprednými spoločnosťami v SR vytvorte jedinečný priestor, z ktorého si odnesiete nielen nové poznatky, ale najmä množstvo praktických rád. To všetko prinesie konferencia na tému GDPR a osobné údaje.

25.05.2018

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vzniká tradícia právnických diskusných seminárov venovaná aktuálnym témam rezonujúcim medzi právnikmi.

11.04.2018

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva. Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

04.04.2018

Prvý celodenný správcovský seminár organizovaný Akadémiou konkurzného práva v roku 2018 bude na tému "Povinná elektronická komunikácia správcu/advokáta so súdom. Register úpadcov."

27.02.2018

Právnická fakulta  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Košické Dni Súkromného Práva II.

08.02.2018

Akadémia konkurzného práva otvára jarný termín odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky od 1. marca 2018 do 24. marca 2018, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach. 

17.01.2018

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

14.12.2017

Akadémia konkurzného práva organizuje posledný tohtoročný celodenný správcovský seminár za 6 bodov  na tému "Aplikačná prax vybraných ustanovení ZKR súdom prvej inštancie. Právo Európskej únie v kontexte insolvenčných konaní.“.

28.11.2017

Akadémia konkurzného práva pripravila seminár sústrediaci sa na novoty v exekučnom práve. 

14.11.2017

Pravidelný jesenný dvojdňový seminár na stále aktuálnu tému osobných bankrotov a k čoraz častejšie  sa objavujúcej problematike predmetov práva duševného vlastníctva v insolvenčných konaniach je určený nielen správcom, ale aj širokej odbornej verejnosti.

25.10.2017

Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa uskutoční konferencia na tému „Sankcie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca“. 

05.10.2017

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

19.09.2017