SEMINÁR: Vzťah správca - súd, dohľad nad správcom a daň príjmu v konkurzných konaniach

Akadémia (predtým Akadémia konkurzného práva) pripravila ďalší seminár pre správcov a nielen pre nich. Na seminári budú rozoberané praktické otázky vzťahu správca – súd a problematika dane z príjmu.

Program:

Vybrané otázky aplikačnej praxe so zameraním na vzťah správca – súd a dohľad súdu nad správcom

 • poriadkové pokuty a iné poriadkové opatrenia voči správcom
 • podnety súdu na MSSR na preskúšanie správcov
 • ďalšie opatrenia súdu voči správcom, aby sa predišlo zbytočným prieťahom v konaní
 • vyrubovanie súdnych poplatkov správcom, ak nedoručujú podania do el.schránky súdu
 • problematika odmeny predbežného správcu pri likvidátorských návrhoch v prípadoch, keď nebol zložený preddavok na odmenu a posledný štatutárny orgán dlžníka zomrel

Daň z príjmu v konkurzných konaniach

 • povinnosť správcu podať daňové priznanie
 • podklady pre zostavenie daňového podania, ako postupovať pri absencii súčinnosti dlžníka
 • zdaňovacie obdobia a lehoty na podanie daňového priznania
 • komunikácia so správcom dane
 • vybrané problémy aplikačnej praxe

Lektori:

 • Mgr. JUDr. Lucián Török, Okresný súd Košice I
 • Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., správca, daňový poradca, znalec

Termín: 7. marec 2019 o 9.00 hod.

Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice

Účastnícky poplatok: 72 eur s DPH (60 eur bez DPH)

Ďalšie informácie o podujatí vrátane prihlasovacieho formulára nájdete TU.


Zdroj: www. konkurznaakademia.sk

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať