KONFERENCIA: Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu

V rámci medzinárodného kongresu Trnavské právnické dni organizovanom Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 20. – 21. septembra 2018, si Vás dovoľujeme pozvať na občianskoprávnu sekciu venovanú téme Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu.

Konferencia je zameraná na aktuálnu tému v oblasti slovenského súkromného práva, a to s ohľadom na nedávno prijatý zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorým bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/2302 zo dňa 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách. Prijatím nového zákona dochádza k zmenám vo sfére cestovného ruchu a poskytovania služieb cestovného ruchu spotrebiteľom. Vedecká konferencia bude zameraná na súkromnoprávne, ako aj verejnoprávne aspekty legislatívnych zmien. Aktívne vystupujúci, ktorí budú vo svojich príspevkoch rozoberať parciálne otázky tejto problematiky, sú odborníkmi z praxe ako aj z oblasti právnej vedy.

Termín a miesto konferencie: 21. september 2018, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Kollárova 10, Trnava, o 9.00 hod.

V rámci konferencie odznejú nasledovné príspevky:

  • Mgr. Veronika Virághová (Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor ochrany spotrebiteľa): Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu – podstatné črty novej právnej úpravy
  • doc. JUDr. Milan Hulmák, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Zájazdy a spojené cestovné služby – pojem, diferenciácia (uzavieranie zmluvy), rozsah ochrany spotrebiteľa
  • JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave): Podmienky podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, rozsah ich oprávnenia pri predaji služieb cestovného ruchu – prehľad zmien v novej právnej úprave 
  • Ing. Monika Jurkovičová, PhD. (Slovenská asociácia poisťovní), Mgr. Matúš Medvec (Národná banka Slovenska, Oddelenie regulácie poisťovníctva Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS):Ochrana proti úpadku cestovnej kancelárie 
  • JUDr. PhDr. René Petráš, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy), JUDr. Klára Dvořáková, M.A. ( advokátka): Implementácia smernice o zájazdoch a spojených cestovných službách v ČR
  • prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.(Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave), JUDr. Ľudmila Masariková (členka prezídia Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr): Predpokladané dôsledky novej právnej úpravy v aplikačnej praxi
  • doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave),  JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave): Zmluva o zájazde, uzatváranie zmluvy o zájazde a predzmluvné informačné povinnosti, zmena ceny, zodpovednosť za poskytovanie zájazdu 

Podrobnejší program nájdete TU.

V prípade záujmu o účasť je potrebné sa registrovať na konferenčnom portáli TU, na ktorom nájdete viac informácií o konferencii vrátane organizačných pokynov. Účasť na konferencii je podmienená zaplatením konferenčného poplatku vo výške 60,- Eur.


Zdroj: www.pravnickekonferencie.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať