Upravili sme edičný plán publikácií na ulpianus.sk

V reakcii na vývoj právnej úpravy sme do edičného plánu zaradili komentár k novému zákonu o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

Komentár bude zverejnený od 21. júla 2014 a v súvislosti s ním pripravujeme špeciálne prekvapenie.

Vzhľadom na prípravu tejto publikácie sme posunuli termín komentára k zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov na 1. september 2014.

Nakoľko sú v súčasnosti aktuálne úvahy o prijatí úplne nového zákona o konaní pred Ústavným súdom SR, boli pozastavené práce na príprave  komentára k tomuto zákonu a komentár je predbežne presunutý do edičného plánu pre budúci rok.

V krátkej dobe pripravujeme ešte niekoľko noviniek týkajúcich sa obsahu ale aj formy nášho portálu – o jednotlivých úpravách Vás budeme priebežne informovať.

Kolektív ulpianus.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať