Poznáte už časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia?

Slovenská právna spisba sa v septembri minulého roka rozrástla – v prostredí Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikol časopis pre právnu vedu STUDIA IURIDICA Cassoviensia

Výkonný redaktor STUDIA IURIDICA Cassoviensia Radomír Jakab: „Vedecký časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia je zameraný na publikáciu pôvodných vedeckých článkov zo všetkých oblastí práva. Tým sa má prispieť k popularizácii vedeckých výstupov výskumných pracovníkov z domovskej právnickej fakulty, ako aj z iných slovenských a zahraničných univerzít a vedeckých pracovísk“.

Časopis vychádza dvakrát ročne – v aktuálnom čísle si môžete prečítať napríklad o zákaze zneužívania agentúrneho zamestnávania alebo o hraniciach zdaňovania.

Celý obsah tohto čísla a bližšie informácie o časopise nájdete TU.

Radomír Jakab potvrdzuje, že časopis bude vychádzať len v elektronickej forme: „V súčasnosti sa nepočíta s tlačenou verziou časopisu. No do úvahy skôr prichádza vydanie zborníkov vydaných príspevkov v tlačenej forme.“

Čo dodať - podobne ako náš portál sa časopis podieľa na prevýchove od listovania k preklikávaniu :-)

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať