Nové pravidlá nadobúdania pozemkov napadnuté na Ústavnom súde SR

Len o niečo viac ako mesiac od účinnosti zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov) bol Ústavnému súdu SR doručený návrh skupiny poslancov na zahájenie konania o súlade tohto zákona s Ústavou SR.

V návrhu, ktorý bol súdu doručený dňa 3. júla 2014, poslanci namietajú neústavnosť nasledovných ustanovení zákona:

  • § 4 Postup pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
  • § 5 Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
  • § 6 Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Ako dôvody protiústavnosti novej právnej úpravy sú okrem iných uvádzané:

  • zákonodarca nepostupoval pri prijímaní zákona v súlade s ústavnými pravidlami pre prijímanie zákonov formulovaných v predchádzajúcich rozhodnutiach Ústavného súdu SR (napr. zákonodarcovi nepatrí právo absolútnej voľnej úvahy pri prijímaní zákonov)
  • obmedzenie základných práv novou právnou úpravou je neprimerané vo vzťahu k cieľu, ktorý bol prijatím novej právnej úpravy sledovaný
  • neprimerané obmedzenie vlastníckeho práva resp. jednotlivých vlastníckych oprávnení (rozpor s článkom 20 Ústavy SR) – porušenie zásady rovnakého obsahu vlastníckeho práva, absencia verejného záujmu pri zvolenom legislatívnom riešení a nesplnenie podmienok núteného obmedzenia vlastníckeho práva
  • obmedzenie hospodárskej súťaže, nakoľko nová právna úprava vedie k obmedzeniu trhu s poľnohospodárskymi pozemkami a zásahom do hospodárskej súťaže v agrosektore (rozpor s článkom 55 Ústavy SR)

Navrhovatelia poukazujú na to, že zostávajúca časť zákona (bez ustanovení §§ 4, 5 a 6) stráca zmysel a praktickú využiteľnosť a preto navrhujú vysloviť nesúlad zákona ako celku s Ústavou SR.

Navrhovatelia tiež požadujú pozastavenie účinnosti celého zákona z dôvodu, že jeho ďalšie uplatňovanie  môže vážne ohroziť základné práva a slobody.  

Celé znenie návrhu môžete nájsť na stránkach Ústavného súdu SR medzi povinne zverejňovanými návrhmi.

Šaňo Bröstl ml.

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať