Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Alexander Bröstl ml. , Tomáš Čentík

§ 1 (Predmet úpravy)

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom,
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: