Výber z diskusie

§ 8 (Zabezpečovacie právo)
Davam do pozornosti rozsudok Najvyšieho sudu SR z 24. oktobra 2013 (sp. zn.: 5 Obdo 22/2012), ktorym bolo zaujate jednoznacne stanovisko k tejto otazke a sice ze exekucne zalozne pravo nevytvara veriteľovi postavenie zabezpeceneho veritela
05.03.2014 o 21:32:18
§ 32 (Popretie a zistenie pohľadávky)
neviem či som to celkom správne pochopil... ale správca určite nemal poprieť celú pohľadávku, ale len do výšky v ktorej podľa neho neexistovalo... myslím, že v tomto prípade prichádza do úvahy aj započítanie pohľadávok podľa § 54 ZKR... problémom samozrejme je to, že sa ťažko určuje výška bezdôvodného obohatenia, čo ale platí pre obidve strany...
05.03.2014 o 21:24:03
§ 32 (Popretie a zistenie pohľadávky)
Stretol som sa s prípadom kedy bola prihlásená pohľadávka z titulu bezdôvodného obohatenia (zhodnotenie nehnuteľnosti), ktorú správca poprel iba čo do výšky a to v celom rozsahu. Popretie správca odôvodnil tým, že vo výške uplatnenej pohľadávky nie je zohľadnený nárok úpadcu, za obdobie v ktorom bola nehnuteľnosť vo vlastníctve úpadcu, čiže nárok na bezdôvodné obohatenia za užívanie nehnuteľnosti inou osobou ako vlastníkom (na vysvetlenie medzi veriteľom a úpadcom prebieha vlastnícky spor o určenie, pričom po určité obdobie je ako vlastník zapísaný úpadca a nehnuteľnosť užíva veriteľ, ktorý ju zhodnotil ešte v čase keď úpadca nebol vlastníkom). Je uvedený postup správcu správny? Osobne som toho názoru, že mal pohľadávku poprieť čo do výšky iba čiastočne, a to v rozsahu bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosti veriteľom, príp. ju nemal vôbec poprieť a uplatňovať nárok úpadcu súdnou cestou. Aký máte na to názor?
05.03.2014 o 14:53:43
§ 167 (Rozhodovanie o povolení oddlženia)
Mam pripad dlznika, ktory sa chysta do konkurzu a ktory sa dost nezodpovedne sprava k svojmu majetku (gambling, alkohol, dlhy atd.). Moze to byt dovod pre nepovolenie oddlzenia, ak o tom budem informovat sud?
19.02.2014 o 18:38:46
§ 36 (Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu)
Nestretol sa niekto so situáciou, že na schôdzi bol odvolaný správca, ale nebol ustanovený nový?Pripúšťa zákon takýto postup?
17.02.2014 o 22:52:58