Na zobrazenie daného ustanovenia je potrebné sa prihlásiť
8 príspevkov

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

8 príspevkov
O autorovi

JUDr. Matúš Králik, PhD. vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, v roku 2010 obhájil dizertačnú prácu na tému "Riadenie podniku v kríze metódou konkurzu a súdnej reštrukturalizácie". Od roku 2004 sa intenzívne venuje konkurznému právu, vrátanie prednášania z tejto oblasti práva. Viac ako osem rokov pôsobí v justícii. Žije a pracuje v Košiciach.

O publikácii

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa do nášho právneho poriadku opätovne vrátilo konkurzné právo, od ktorého sa predovšetkým očakávalo, že prostredníctvom jeho pôsobenia dôjde k zásadnému ekonomickému ozdraveniu jednotlivých podnikov. Stalo sa tak prijatím zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.

Zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil zákon o konkurze a vyrovnaní, prešlo slovenské konkurzné právo ďalšími výraznými zmenami. Jeho prijatím sa zmenila celá koncepcia slovenského konkurzného práva.

Ďalším významným míľnikom v oblasti konkurzného práva na Slovensku sa stal dátum 1. január 2012, kedy vstúpila do účinnosti novela zákona o konkurze a vyrovnaní zákonom  č. 348/2011 Z.z., ktorá  významným spôsobom zmenila dovtedajšiu právnu úpravu konkurzného práva.

Publikácia ponúka výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona o konkurze a reštrukturalizácii v aktuálnom znení a približuje čitateľom poznatky autora profesijne pôsobiaceho v oblasti konkurzného práva

Zobraziť viac