Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Deň otvorených dverí“) sa uskutoční v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v Košiciach a ponúkne okrem prehliadky priestorov aj zaujímavý sprievodný program.

21.09.2016

Akadémia konkurzného práva organizuje seminár na tému "Trestná zodpovednosť právnických osôb". 

17.08.2016

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na VII. ročník MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA na tému PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA.

10.08.2016

Na tému Civilného sporového poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 28. septembra 2016 v čase od 9.30 do 15.00.

03.08.2016

Akadémia konkurzného práva organizuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktorá bude prebiehať podľa Ministerstvom spravodlivosti SR schváleného školiaceho plánuod 22. septembra 2016 do 22. októbra 2016, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach. Cena kurzu je 829,85 eur s DPH. 

20.07.2016

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú tri nové procesné kódexy, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok.

12.07.2016

Viete aké informačné systémy môže mať e-shop? Ako majú vyzerať všeobecné obchodné podmienky? Kedy môžete posielať newslettre a hlavne kedy a ktoré informačné systémy ste povinný oznamovať na úrad?

22.06.2016

V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobúda 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov - Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Dňa 30.6.2016 sa v Bratislave (Hotel Saffron) uskutoční školenie, ktorým Vás budú sprevádzať vynikajúce odborníčky JUDr. Mesiarkinová a JUDr. Baricová, ktoré sa na samotnej rekodifikácii podieľali.

10.06.2016

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. organizujú VII. ročník MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA na tému PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA, ktoré sa bude konať v dňoch 26.-28. októbra 2016 vo Vysokých Tatrách (hotel PATRIA na Štrbskom Plese).

02.06.2016

Po nadobudnutí účinnosti civilného mimosporového poriadku dochádza od 1. júla 2016 i k zmenám v právnej úprave obchodného registra. Na školení Obchodný register po 1. 7. 2016, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, sa renomovaný odborník JUDr. Jaroslav Macek bude venovať okrem iného i problematickým otázkam týkajúcim sa registrového konania, zmenám pri zrušení a likvidácii obchodných spoločnosti či dodatočnej likvidácii. Chýbať samozrejme nebude ani výber z aktuálnej judikatúry.

01.06.2016

Uplynulý víkend sa uskutočnil 19. ročník Memoriálu Milana Gejdoša.

13.05.2016

Tri nové procesné kódexy nadobudnú účinnosť 1. júla 2016 a nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963. Čo všetko bude inak? Aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov?

05.05.2016

Tu je niekoľko otázok, na ktoré budete musieť poznať odpovede po 1. júli 2016:

27.04.2016

Dňa 7. mája 2016 (sobota) so začiatkom o 8.00 hod. sa uskutoční v Infinity Aréne (Stará športová hala) v Košiciach XIX. ročník futsalového turnaja, ktorý každoročne organizuje Právnická fakulta UPJŠ  na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc..

27.04.2016

Akadémia konkurzného práva usporiada v dňoch 21. apríla 2016(10:00 - 18:00) a 22. apríla 2016 (9:00 - 17:00) v Hoteli HILLS**** v Starej Lesnej odborný seminár v rámci ďalšieho vzdelávania správcov, ktorý je určený aj iným záujemcom o problematiku konkurzného práva.

Kategória: Konkurzné právo
18.04.2016

V dňoch 9. mája a 17. júna 2016 v Bratislave a 27. mája 2016 v Košiciach sa uskutoční odborný seminár „Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý nadobudne účinnosť 1.7.2016.

14.04.2016

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa 26. apríla 2016 uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI.

13.04.2016

Nepremeškajte možnosť získať 6 kreditných bodov pre správcov a dozvedieť sa odpovede na aktuálne otázky z oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

29.03.2016

Odpovede na aktuálne otázky z oblasti pracovného práva získate na školení Pracovné právo SR v postkrízovom období s prof. Barancovou, ktorá sa bude okrem novej právnej úpravy cezhraničného vysielania zamestnancov či prvých skúseností s novou pracovnoprávnou úpravou agentúrnej práce venovať i témam, ako sú šikana na pracovisku, výpovede či mystery shopping ako nová forma porušovania súkromia zamestnanca zo strany zamestnávateľa. 

22.03.2016

Tu je niekoľko otázok, na ktoré budete musieť poznať odpovede po 1. júli 2016:

16.03.2016