Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová
 • Adam Giertl
 • Juraj Schmidt
 • Ján Lengvarský
 • Róbert Kuchár

Neviditeľnou dopravnou značkou možno rozumieť takú značku, ktorú nie je vidieť v dôsledku jej zakrytia určitou prekážkou alebo takú, ktorú nie je vidieť z dôvodu jej neexistencie. V oboch týchto prípadoch zdravý sedliacky rozum hovorí, že za nerešpektovanie neviditeľnej dopravnej značky nemožno účastníka cestnej premávky sankcionovať. V duchu pomáhať štátnemu rozpočtu a chrániť neviditeľné je však možné všetko.

Kategória:Správne právo
Autor:Tomáš Čentík
20.03.2019

S účinnosťou od 1. februára 2017 poskytuje právna úprava v oblasti vymáhania pohľadávok možnosť využiť upomínacie konanie, ktoré predstavuje alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Tento príspevok sa pokúsi priblížiť špecifiká tohto konania a poukázať tak na jeho výhody ako aj nevýhody.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
12.03.2019

Out of Space, Voodoo People, No good (Start the dance) či Firestarter predstavovali nezabudnuteľnú kulisu mojej mladosti, podobnú ako tvorila odchádzajúca búrka s bleskami fenoménu The Prodigy pri jeho vystúpení na Pohode v roku 2005 (viem len z počutia).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
11.03.2019

V odbornom právnickom časopise Bulletin slovenskej advokácie (1-2/2019) bol publikovaný článok od Martina Friedricha na tému zaručená konverzia. Článok považujeme z pohľadu advokátov za prínosný, pretože obsahuje zhrnutie podstatných otázok na zorientovanie sa v problematike, pričom je obohatený aj o poznatky z praxe a skúsenosti so softvérovými produktmi na výkon zaručených konverzií. Napriek tomu si dovoľujeme v reakcii na predmetný článok spresniť a doplniť niektoré informácie, ktoré v ňom odzneli.

Kategória:Z advokátskej praxe
Autor:Róbert Kuchár
09.03.2019

Nemilujem slovensko.sk.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
04.03.2019

Na prvý pohľad banálna otázka, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké meno môžete vybrať (vymyslieť) svojim deťom a od čoho závisí, kedy budete oslavovať meniny.

Kategória:Správne právo
Autor:Tomáš Čentík
27.02.2019

Dobrá advokátska kancelária má dve knižnice. Prvá je plná kvalitnej literatúry, druhá kvalitného alkoholu.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
25.02.2019

Elektronizácia sa nedotkla len justície, ale aj oblasti verejnej správy nevynímajúc správu na úseku katastra nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona je katastrálne konanie možné vykonať aj elektronicky. V dnešnom článku si povieme, aký je postup a výhody spojené s elektronickým konaním o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Kategória:Z advokátskej praxe
Autor:Tomáš Čentík
20.02.2019

Povedzme, že je rok 2020. Opäť musím cestovať z Košíc do Bratislavy a stále si vyberám ICčko ako dopravný prostriedok pri preprave ktorým stratím čo najmenej nevyužiteľného času.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
18.02.2019

V oblasti elektronizácie postupne začína vznikať ustálená súdna prax a to už aj na úrovni Ústavného súdu SR – jednou z otázok, ktorá sa v judikatúre posudzovala bolo, či zaručenej konverzii podlieha procesné splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred všeobecným súdom.

Kategória:Z advokátskej praxe
Autor:Tomáš Čentík
13.02.2019

Nechávam do seba vstúpiť temné sily a...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
11.02.2019

V pilotnom článku o elektronizácii advokácie (pozri TU) sme sa zaoberali základnou terminológiou, výhodami/nevýhodami elektronizácie a porovnaním produktov, ktoré by mali byť neodmysliteľným balíčkom advokáta v elektronickom prostredí. V tomto článku sa podrobnejšie zameriame na zaručenú konverziu a s tým súvisiace otázky.

Kategória:Z advokátskej praxe
Autor:Tomáš Čentík
06.02.2019

Mište!“, „Nešarpi sa!“, „Čo drogy bereš?“, „Mám svoj plán“, „Bratu, bracíku“.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
04.02.2019

Pojem elektronizácia sa stal neodmysliteľnou súčasťou výkonu povolania advokáta. Už prešiel nejaký ten čas, čo majú advokáti bez ohľadu na spôsob výkonu advokácie (fyzické a právnické osoby) povinnosť komunikovať so súdmi elektronickou formou. V klasickom súdnom konaní však komunikácia v štandardnej papierovej podobe nemá za následok neprihliadanie na podania advokáta, avšak je sankcionovaná poplatkom vo výške 20 eur. V niektorých typoch konaní sa však advokát nezaobíde bez elektronickej komunikácie vôbec, pretože sa vyžaduje komunikácia prostredníctvom na určených elektronických formulárov (napr. exekučné konanie a upomínacie konanie). Taktiež na vybrané služby, ktoré sú oprávnení vykonávať aj advokáti je neodmysliteľná elektronická výbava advokáta (napr. výkon zaručenej konverzie, činnosť oprávnenej osoby na úseku RPVS a pod.).

Kategória:Z advokátskej praxe
Autor:Tomáš Čentík
30.01.2019

Absolútnou právnickou udalosťou minulých dní bolo verejné vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR pred Ústavnoprávnym výborom NR SR.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
28.01.2019

Stálo by za seriózny vedecký výskum, že prečo hádžeme mince do fontán, namiesto toho, aby sme ich hádzali ľudom, ktorí nás o ne na ulici prosia.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
21.01.2019

Zdá sa, že hľadanie a testovanie limitov výkonu kreačných právomoci prezidenta republiky je znovu jednou z hlavných tém verejnej diskusie. Po tom, čo sme si v marci minulého roku osviežili ústavné možnosti hlavy štátu (ne)menovať novú vládu a na konci roku zas jeho oprávnenie (ne)prijať demisiu člena vlády, môžeme v komentároch k ústave opätovne nalistovať už pomerne ošúchané stránky kontemplujúce nad právomocou prezidenta menovať sudcov ústavného súdu. Skrátka, vyťahujme záložky, ďalšie kolo zápasu o výklad menovacích právomocí prezidenta sa podľa všetkého práve začalo.

Kategória:Ústavné právo
Autor:Juraj Martaus
17.01.2019

Diskusiu o nových sudcoch Ústavného súdu Slovenskej republiky vnímam ako príležitosť nechať sa príjemne prekvapiť schopnosťou slovenských médií kvalifikovane zhodnotiť jednotlivých kandidátov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
14.01.2019

Je tu divne prázdno. Píšem manželke a prechádzam bez zdržania cez bezpečnostnú kontrolu. Úplne pusto, skľučujúco, ako v nejakom katastrofickom filme, píšem opäť. Ešte som také ľudoprázdne letisko nezažil, odbavovacia hala, schody, koridor, žiadna živá duša. Na to, že je po sviatkoch, skorý večer pracovného dňa. Zvláštne, vyberiem mobil. Zvláštne, že vyberiem mobil...

10.01.2019

Predvídavosť je základným atribútom právnického myslenia, tak si skúsme v novom roku zaprognózovať, aby sme si o takomto čase v roku 2020 spravili skúšku správnosti.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.01.2019
1 2 3 4 5 ... 17
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: