Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová

... si skúste predstaviť, či by ste dokázali klamať justícii priamo do ksichtu.

26.06.2017

... si konečne prečítajte celé procesné kódexy  - o pár dni je tu prvé výročie ich účinnosti.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
19.06.2017

Nič nie je tak späté so spoločenským vývojom na Slovensku ako pozemkové právo. S každou zmenou obdobia, systému alebo politického diania sa automaticky menil aj vzťah pôda- vlastník -obhospodarovateľ. Právo pozemkových spoločenstiev ukazuje, ako čím najjednoduchšie združiť a obhospodarovať relatívne obrovský počet vlastníkov s rozdrobeným a samostatne neefektívnym vlastníctvom.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
15.06.2017

... si skúste pripomenúť testy z autoškoly, uvidíte, koľko nového sa dozviete...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
05.06.2017

Pozitívne hospodárske výsledky spoločnosti nemusia automaticky znamenať, že akcionárom budú vyplatené ich dividendy – takúto garanciu nemajú predovšetkým menšinoví akcionári, ktorých váha hlasov nepostačuje na prijímanie potrebných uznesení na valnom zhromaždení. Preto sa môže stať, že aj napriek nadštandardným ziskom spoločnosti nebudú dividendy jednotlivým akcionárom vyplatené. V istých prípadoch na tom nič nezmenia ani zákonné inštitúty slúžiace na ochranu skupiny menšinových akcionárov. V praxi teda môže nastať situácia, že akcionárom spoločnosti, ktorá dosahuje priaznivé hospodárske výsledky nebude dlhodobo vyplácaný podiel na zisku, pričom prípadné napadnutie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže byť tiež bezúspešné. 

Kategória:Obchodné právo
Autor:Tomáš Čentík
31.05.2017

... rozmiestňujte po kancelárii lotosové kvety, symbol karmy.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Katarína Moľová
29.05.2017

... si skúste ohodnotiť hodinu Vášho času, z čoho by ste vychádzali?

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
22.05.2017

Nachádza sa na susedovom pozemku rastlinná pokrývka neidentifikovateľného obsahu ohrozujúca Vašu duševnú pohodu, resp. nebodaj Váš poctivo pestovaný anglický trávnik. Ak áno, v takom prípade Vás bude určite zaujímať aké opatrenia môžete podniknúť vo vzťahu k Vášmu susedovi a následne Váš sused k tomuto súboru náhodných alebo stále sa vyskytujúcich rastlín alebo rastlinných spoločenstiev zvaných vegetácia.

Kategória:Správne právo
Autor:Tomáš Čentík
17.05.2017

... si skontrolujte čas na hodinkách, určite viete, že presnosť je výsadou kráľov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
15.05.2017

... si pripomeňte jednotlivé postupy argumentácie a interpretácie v práve, možno budete prekvapení, čo všetko oproti vašim poznatkom zo štúdii pribudlo. Za všetky odporúčam publikáciu Melzera "Metodológie nalézání práva  (Úvod do právni argumentace)".

02.05.2017

... si dajte cumlík, plienky, perinku a poproste niektorého z kolegov, nech vás uloží do kočíka. Späť do detstva!

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
24.04.2017

... a vlastne, na poradu pekne choďte a nezabudnite dať najavo, že ste dnes najdrahšie oblečený, najlepšie pripravený a máte za sebou najlepšiu možnú veľkonočnú dovolenku. Že to poteší?

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
18.04.2017

... vykonávajte fyzickú aktivitu - pôstne dni končia, čo znamená hrozbu návratu namáhavo stratených kíl.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
10.04.2017

Pre mnohých z nás sú psíky každodennou súčasťou nášho života. Ako verní spoločníci vnášajú do našich životov lásku, radosť a bezhraničnú oddanosť. Avšak nie všetci najlepší štvornohí priatelia človeka majú to šťastie, aby mali svojho vlastného pána a strechu nad hlavou, preto im ako náhradný domov musí poslúžiť útulok. Tí z nás, ktorí si túto skutočnosť uvedomujú, môžu jednotlivým útulkom pomôcť hneď viacerými spôsobmi. Najlepšou formou pomoci je zaiste adopcia psíka, avšak asi najčastejšie pomáhame cestou daňovej asignácie (takzvané „2 % z dane“), či dobrovoľníckou činnosťou alebo sponzoringom. Ako však útulkom a ich štvornohým nájomníkom pomáha daňovo-právna legislatíva?

Kategória:Daňové právo
Autor:Erik Surmánek
06.04.2017

...si dajte ovsené vločky, učešte hrivu, povoľte uzdu, či cválajte k ďalšej pracovnej úlohe -  ak ste urobili aspoň dve z týchto činností, skontrolujte si, či nie ste bielym koňom (v lepšom prípade, či nedriete ako kôň).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
03.04.2017

... ehm, sa venujte tvorbe svojho vlastného nascitura, ale pozor, je to v hrubom rozpore so Zákonníkom práce.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
27.03.2017

O advokátskych koncipientoch sa v poslednom období písalo pomerne často, najmä v súvislosti so snahou o znovuzavedenie trojročnej koncipientskej praxe (pre viac informácií pozri TU). Predmetom nášho záujmu však nebude rovina úvah de lege ferenda, ale poukaz na aktuálne možnosti a mieru právnej istoty 2071 advokátskych koncipientov (počet advokátskych koncipientov zapísaných v zozname advokátskych koncipientov SAK ku dňu písania tohto článku,dostupné TU) zapísaných do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného Slovenskou advokátskou komorou (ďalej ako „SAK“).

Kategória:Všeobecné právne inštitúty
Autor:Erik Surmánek
22.03.2017

Namiesto pondelkovej porady... (prehľad 13. -19. marca 2017)

... si študujte zlepšenie techniky prípravy rezňa napríklad prostredníctvom tohto videa s nádherným názvom: „How to make schnitzel“.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
20.03.2017

... si precvičte zostručňovanie písomného prejavu, napríklad tak, že si svoje aktuálne písomné podania prebehnete ešte dvakrát a posnažíte sa vyhodiť každé nadbytočné slovo.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
13.03.2017

V každodennom živote sa je možné stretnúť s mnohými výrazmi a pomenovaniami, ktoré sa v spoločnosti bežne, avšak nie vždy aj správne, používajú. Právnický žargón nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Tento príspevok poukáže len na niektoré príklady, s ktorými sa je možné v praxi stretnúť a to s poukazom na osoby a situácie, pri ktorých k ľudovo povedané „breptom“ často dochádza.

Kategória:Právnické balamuty
Autor:Erik Surmánek
09.03.2017
1 2 3 4 5 ... 12
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: