KONKURZNÁ AKADÉMIA: Braňo Pospíšil o novej právnej úprave osobných bankrotov v Košiciach

Dňa 29. novembra 2016 schválila NR SR novelu zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorej časť nadobudla účinnosť už 1. januára 2017. 

Od 1. marca 2017 nadobudne účinnosť časť predmetnej novely týkajúca sa tzv. osobných bankrotov. Celé znenie zákona č. 377/2016 Z.z., ktorým sa sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, nájdete TU

Akadémia konkurzného práva prípravila prednášku JUDr. Branislava Pospíšila, ktorý sa podieľal na príprave zákona a je autorom viacerých komentárov k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii.

Seminár sa uskutoční dňa 10. februára 2017 o 9:00 hod. v Hoteli Ambassador**** na Hlavnej 101 v Košiciach.

Účastnícky poplatok vo výške 72 eur s DPH (60 eur bez DPH) je potrebné uhradiť prevodom na účet AKP v Tatra banke, a.s. IBAN SK5711000000002921894685 po obdržaní zálohovej faktúry (v poznámke je potrebné uviesť svoju značku správcu).

Ministerstvo sprvodlivosti SR pridelilo semináru 6 kreditov.

Ďalšie informácie získate na: 0918 888 545 alebo office@konkurznaakdemia.sk


Zdroj: www.konkurznakademia.sk

Ilustračné foto: pixabay.com, redakcia

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: