Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Konkurzné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Zahraničné právo
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • redakcia

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

14.12.2017

Akadémia konkurzného práva organizuje posledný tohtoročný celodenný správcovský seminár za 6 bodov  na tému "Aplikačná prax vybraných ustanovení ZKR súdom prvej inštancie. Právo Európskej únie v kontexte insolvenčných konaní.“.

28.11.2017

Akadémia konkurzného práva pripravila seminár sústrediaci sa na novoty v exekučnom práve. 

14.11.2017

Pravidelný jesenný dvojdňový seminár na stále aktuálnu tému osobných bankrotov a k čoraz častejšie  sa objavujúcej problematike predmetov práva duševného vlastníctva v insolvenčných konaniach je určený nielen správcom, ale aj širokej odbornej verejnosti.

25.10.2017

Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa uskutoční konferencia na tému „Sankcie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca“. 

05.10.2017

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

19.09.2017

Akadémia konkurzného práva pripravila seminár venovaný veľmi aktuálnej téme elektronizácie.

13.09.2017

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností".

12.09.2017

Akadémia konkurzného práva v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR pripravuje podujatie k aktuálnej téme oddlženia fyzických osôb podľa štvrtej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

05.09.2017

Akadémia konkurzného práva plánuje jesenný termín odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky od 21. septembra 2017 do 14. októbra 2017, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach.

26.07.2017

Čo znamená trestná zodpovednosť  právnických osôb a aké sú dôsledky jej zavedenia? Odpovede sa dozviete od skúsených odborníkov z praxe  – prof. Čentéša a JUDr. Šantu v rámci IV. ročníka konferencie.

19.07.2017

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností".

14.06.2017

Právnická fakulta UPJŠ  Vás pozývva na odborný seminár na tému Elektronické schránky, ktorý sa uskutoční 20. júna 2017 v čase od 9.00 hod.

01.06.2017

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

25.05.2017

Pravidelný jarný 2-dňový seminár na aktuálne témy určený nielen správcom, ale aj širokej odbornej verejnosti, poskytne dostatočný priestor na diskusiu s lektormi, s ktorými sa budeme snažiť nájsť odpovede na mnohé otázky vyvolané novelizáciou predpisov upravujúcich insolvenčné procesy.

10.05.2017

Dňa 8. mája 2017 (pondelok) so začiatkom o 8.00 hod. sa uskutoční v Infinity Aréne (Stará športová hala) v Košiciach jubilejný XX. ročník futsalového turnaja, ktorý každoročne organizuje Právnická fakulta UPJŠ  na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc..

04.05.2017

K aktuálnym zmenám Exekučného poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 17. mája 2017 v čase o 9.00 hod.

20.04.2017

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 1. marca 2017 priniesla aj zmenu pri odporovaní právnym úkonom dlžníka. 

11.04.2017

Vydavateľstvo LEGES Vás pozýva na predajný deň, ktorý sa uskutoční v stredu 19. apríla 2017 od 9.00 hod. do 16.00 hod. vo vstupných priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

04.04.2017

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.

29.03.2017
1 2 3 4 5 ... 7
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: