Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Konkurzné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Zahraničné právo
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • redakcia

Slovenská advokátka komora pripravila 25. ročník podujatia Slovenské dni práva, ktoré sa  tentokrát uskutočnia v Košiciach.

10.09.2019

Nadväzujúc na dlhodobú tradíciu organizuje Nadácia Štefana Lubyho v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity XIV. Lubyho právnické dni na tému „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“.

15.08.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na:

28.05.2019

V rámci Trnavských právnických debát Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje ďalší diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, tentokrát na tému Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu.

15.05.2019

Pod záštitou Právnickej fakulty UPJŠ  a Slovenskej advokátskej komory sa dňa 8. mája 2019 (streda) v Angels Aréne (Stará športová hala) v Košiciach uskutoční XXII. ročník futsalového turnaja na počesť JUDr. Milana Gejdoša, CSc..

07.05.2019

Nakladatelství C. H. Beck vás srdečne pozýva na veľkú konferenciu na tému M&A na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 6. júna 2019 v DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava.

05.04.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie Vás srdečne pozýva na III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA, v rámci ktorých sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia zameraná na tému „Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania“.

02.04.2019

Akadémia (predtým Akadémia konkurzného práva) pripravila ďalší seminár pre správcov a nielen pre nich. Na seminári budú rozoberané praktické otázky vzťahu správca – súd a problematika dane z príjmu.

14.02.2019

AKADÉMIA s.r.o. v spolupráci s portálom ulpianus.sk pripravila celodenný seminár k zákonu o pozemkových spoločenstvách so zameraním na jeho poslednú veľkú novelizáciu.

15.01.2019

AKADÉMIA s.r.o. organizuje dvojdňový jesenný seminár pre správcov. Ale nielen pre nich!

20.11.2018

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

03.10.2018

Akadémia s.r.o. (predtým Akadémia konkurzného práva) v spolupráci s portálom ulpianus.sk pripravila celodenný seminár k zmenám katastrálneho zákona (novela účinná od 1. októbra 2018) a zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov (novela účinná od 1. mája 2018).

25.09.2018

Spojte príjemné s užitočným a príďte si na jeseň vychutnať vzdelávací pobyt do Hotela Tri Studničky v Demänovskej Doline.

21.09.2018

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s názvom: Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE - State Owned Enterprises).

11.09.2018

V rámci medzinárodného kongresu Trnavské právnické dni organizovanom Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 20. – 21. septembra 2018, si Vás dovoľujeme pozvať na občianskoprávnu sekciu venovanú téme Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu.

11.07.2018

Akadémia konkurzného práva pripravila seminár (nielen) pre správcov na tému Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

20.06.2018

Nenechajte si ujsť výnimočnú príležitosť zapojiť sa do panelovej diskusie a spolu s rečníkmi a zároveň poprednými spoločnosťami v SR vytvorte jedinečný priestor, z ktorého si odnesiete nielen nové poznatky, ale najmä množstvo praktických rád. To všetko prinesie konferencia na tému GDPR a osobné údaje.

25.05.2018

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vzniká tradícia právnických diskusných seminárov venovaná aktuálnym témam rezonujúcim medzi právnikmi.

11.04.2018

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva. Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

04.04.2018

Prvý celodenný správcovský seminár organizovaný Akadémiou konkurzného práva v roku 2018 bude na tému "Povinná elektronická komunikácia správcu/advokáta so súdom. Register úpadcov."

27.02.2018
1 2 3 4 5 ... 8
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: