Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Tri nové procesné kódexy nadobudnú účinnosť 1. júla 2016 a nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963. Čo všetko bude inak? Aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov?

08.03.2016

Akadémia konkurzného práva usporiada v dňoch 21. apríla 2016(10:00 - 18:00) a 22. apríla 2016 (9:00 - 17:00) v Hoteli HILLS**** v Starej Lesnej odborný seminár v rámci ďalšieho vzdelávania správcov, ktorý je určený aj iným záujemcom o problematiku konkurzného práva.

Kategória: Konkurzné právo
16.02.2016
Správny súdny poriadok je jedným z troch nových procesných kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo všetko bude inak? Aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov?
 
09.02.2016

Akadémia konkurzného práva organizuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktorá bude prebiehať podľa Ministerstvom spravodlivosti SR schváleného školiaceho plánu od 3. marca 2016 do 4. apríla 2016, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach. Cena kurzu je 829,85 eur s DPH. 

27.01.2016

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s názvom: "Akcionárske dohody a ich implikácie na riadenie obchodných spoločností.

21.01.2016

Na konferencii Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku, ktorá sa konala v júni v Bratislave, bol účastníkom ponúknutý unikátny prierez všetkým dôležitým v oblasti konkurzného práva. Spíkri sa zameriavali najmä na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Kategória: Konkurzné právo
Autor: redakcia
07.12.2015

Dňa 14.12.2015 sa v Žiline (BEST WESTERN PLUS Palace Hotel Polom****) uskutoční seminár na tému: „Konkurz a reštrukturalizácia po novele č. 87/2015 Z. z. – aktuálne problémy“.

Kategória: Konkurzné právo
Autor: Tomáš Čentík
30.11.2015

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s názvom: "Akcionárske dohody a ich implikácie na riadenie obchodných spoločností".

Kategória: Obchodné právo
Autor: Tomáš Čentík
27.11.2015

V dňoch 17.-18. decembra 2015 sa v hoteli Devín v Bratislave uskutoční konferencia na tému "Rekodifikácia civilného procesného práva", ktorej lektori sa podieľali na tvorbe nových procesných kódexov.

Kategória: Občianske právo procesné
Autor: Tomáš Čentík
24.11.2015

Akadémia konkurzného práva pripravuje  dvojdňový správcovský seminár v rámci ďalšieho vzdelávania správcov  v dňoch 26. - 27. novembra 2015 v Hoteli HILLS**** v Starej Lesnej

Kategória: Konkurzné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
20.11.2015

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika spolu s ďalšími partnermi organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu spojenú s odbornou diskusiou na tému Agentúrne zamestnávanie po novele Zákonníka práce“.

Kategória: Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Autor: Tomáš Čentík
29.10.2015

John Marshall Law School – Czech and Slovak Institute a Česká advokátska komora v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou organizujú „Seminár o americkom práve pre mladých advokátov a advokátskych koncipientov z Čiech a zo Slovenska“, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. novembra – 4. decembra 2015 v Telči v Českej republike.

Kategória: Zahraničné právo
Autor: Tomáš Čentík
23.10.2015

Pod záštitou Právnickej fakulty UPJŠ sa v dňoch 21 – 23. októbra 2015 na Štrbskom plese v hoteli Patria uskutoční medzinárodné sympózium PRÁVO OBCHOD EKONOMIKA.

Kategória: Obchodné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
14.10.2015

V dňoch 4.11.-5.11.2015 sa v priestoroch Univerzity Jozefa Pavla Šafárika v Košiciach bude konať interdisciplinárna celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom „Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívy“.

Kategória: Trestné právo
Autor: Tomáš Čentík
08.10.2015

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojej webovej stránke oznam o termíne správcovskej skúšky podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

Kategória: Konkurzné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
23.09.2015

Slovenská advokátska komora organizuje XXI. Slovenské dni práva, ktoré sa uskutočnia 24. – 25. septembra 2015 v konferenčných priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.

Kategória: Všeobecné právne inštitúty
Autor: Tomáš Čentík
14.09.2015

Na základe poverenia Ministerstvom spravodlivosti SR usporiada AKADÉMIA KONKURZNÉHO PRÁVA v októbri 2015 odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky. 

Kategória: Konkurzné právo
Autor: Alexander Bröstl, ml.
08.09.2015

Dňa 6. októbra 2015 o 9:00 hod. sa v Hoteli Ambassador**** na Hlavnej 101 v Košiciach uskutoční seminár so sudcom JUDr. Andrejom Radomským na tému:

  • Kreovanie a pôsobnosť veriteľských orgánov (schôdza veriteľov, veriteľský výbor, zástupca veriteľov).
  • Oprávnenia veriteľských orgánov voči správcovi.
  • Aktuálna rozhodovacia činnosť pri kreovaní veriteľských orgánov..
Kategória: Konkurzné právo
Autor: Tomáš Čentík
25.08.2015

Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity usporiadajú v dňoch 17. -  28. septembra 2015 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na zámku v Smoleniciach medzinárodnú vedeckú konferenciu XII. Lubyho právnické dni na tému „Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve“.

Kategória: Občianske právo hmotné
Autor: Tomáš Čentík
18.08.2015

V dňoch 21.- 23. októbra 2015 sa na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách (hotel PATRIA) uskutoční pod záštitou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s Ústavom štátu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV medzinárodné sympózium na tému „Právo - obchod – ekonomika“.

Kategória: Obchodné právo
Autor: Tomáš Čentík
13.08.2015