LAST MINUTE: Správcovský seminár vo Vysokých Tatrách

Akadémia konkurzného práva usporiada v dňoch 10. novembra 2016 (11:00 - 19:00) a 11. novembra 2016 (9:00 - 17:00) v hoteli LESNÁ**** v Starej Lesnej odborný seminár v rámci ďalšieho vzdelávania správcov. Seminár nie je určený len správcom - vitaní su aj záujemcovia z radov "nesprávcov".

Témy:

I. Primerané použitie Civilného sporového poriadku v insolvenčných konaniach – postrehy z aplikačnej praxe. 
(JUDr. Andrej Radomský, Okresný súd Michalovce) 

II. Trestná zodpovednosť právnických osôb. 
(JUDr. Juraj Palúš, Ministerstvo spravodlivosti SR) 

III. Osobný bankrot – novela právnej úpravy konkurzov na majetok fyzických osôb. 
(JUDr. Martin Maliar, Ministerstvo spravodlivosti SR) 

IV. Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu. 
(JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.)

Účastnícky poplatok je 200 eur s DPH. 

V cene je zahrnuté aj ubytovanie, miestny poplatok, strava (obed, večera, raňajky, občerstvenie počas prednášok), vstup do wellness Hotela LESNÁ****, parkovné.

V prípade záujmu o účasť len na jednom z dní podujatia kontaktujte organizátora na t.č. 0918 888 545 alebo emailom office@konkurznaakademia.sk.

Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo podujatiu 12 kreditných bodov.


Zdroj: www.konkurznaakademia.sk

ilustračné foto: pixabay.com, redakcia

 
PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: