Filozofia projektu

Portál ulpianus.sk prináša odbornú právnickú literatúru vo forme autorských komentárov ku vybraným právnym predpisom. Výlučne elektronická forma jednotlivých publikácií umožňuje ich postupné a neobmedzené rozširovanie a aktualizovanie zo strany autora a okamžité aktualizácie ostatných údajov (staršie znenia, dôvodové správy, judikatúra a pod.). Spolu s interaktívnou zložkou publikácií – užívateľských diskusií je v dlhodobom horizonte cieľom portálu ulpianus.sk priniesť najrozsiahlejší zdroj informácií ku jednotlivým právnym predpisom.

Spolu s interaktívnymi právnickými komentármi portál ulpianus.sk bude prinášať pravidelnú právnickú publicistiku vo forme informačného servisu, rozhovorov, glos a ďalších informácií zo sveta práva.

Portál ulpianus.sk sa hlási ku písaným aj nepísaným pravidlám internetových komunitných portálov a vo všetkých smeroch ich uplatňuje pri napĺňaní svojej obsahovej stránky.

Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: