Školenia: Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre  vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky.
 

Školenie je určené pre tých, ktorí elektronickú schránku v zmysle zákona o e-Governmente majú  už zriadenú alebo sa ešte len chystajú ju zriadiť.

PROGRAM:

 

HARMONOGRAM

2. 12. 2016 Nitra

8. 12. 2016 Banská Bystrica

16.12. 2016 Košice

09.30 – 10.00 prezentácia účastníkov školenia
10.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 11.45 prestávka s občerstvením
11.45 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

6. 12. 2016  Bratislava 

14. 12. 2016  Trenčín

15.12. 2016 Žilina

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením
10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 57 € s DPH obsahuje: cenu poldňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Ďalšie informácie a registračný formulár na podujatie nájdete TU


Zdroj: www.profivzdelavanie.sk

ilustračné foto: www.slovensko.sk

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: