Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

V stredu 30. júla o 16.00 sa v Košiciach uskutoční  prednáška Martina Husovca na tému "Zodpovednosť na internete" - miestom činu je miestnosť SA1C05 (P/OP) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

28.07.2014

Asertív – agentúra pripravuje workshop na tému „Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia“, ktorý reaguje na aktuálne legislatívne zmeny v tejto oblasti.

24.07.2014

Slovenská advokátska komora organizuje XX. Slovenské dni práva, ktoré sa uskutočnia  2. – 3. októbra 2014 v konferenčných priestoroch hotela Devín v  Bratislave.

21.07.2014

V štvrtok večer 7.8 Martin Husovec predstaví v hackerspace-i (Progressbar, Michalská 3, Bratislava) svoju novú knihu Zodpovednosť na Internete podľa českého a slovenského práva. Porozpráva aj o aktuálnej kauze trestnej zodpovednosti za prevádzkovanie Tor Exit Node v Rakúsku.

15.07.2014

Asertív – agentúra pripravuje workshop na tému „Novela zákona o pozemkových úpravách“.

02.07.2014

Akadémia konkurzného práva organizuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktorá bude prebiehať podľa Ministerstvom spravodlivosti SR schváleného školiaceho plánu od 4. septembra 2014 do 27. septembra 2014, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach.

18.06.2014

Celodenný odborný seminár o administratívnoprávnej zodpovednosti znalca (tlmočníka, prekladateľa) sa uskutoční piatok 6. júna 2014 o 9:00 hod. v Hoteli Ambassador v Košiciach.

30.05.2014

Akadémia konkurzného práva a portál ulpianus.sk na 29. mája 2014 pripravili posledný seminár pred letnými prázdninami k aktuálnym otázkam konkurzného práva.  

21.05.2014

Na 29. mája 2014 pre Vás pripravujeme "konkurzný brainstorming" ako spoločné podujatie Akadémie konkurzného práva a portálu ulpianus.sk. V príjemnom prostredí Hotela Ambassador**** v Košiciach Vás pri voňavej káve zaujímavými témami prevedú lektori JUDr. Matúš Králik, PhD., JUDr. Alexander Bröstl ml. a Mgr. Tomáš Čentík.

16.05.2014

Ako každý rok, aj tohto 8. mája o 8.00 hod. sa v Infinity Aréne (stará športová hala) uskutoční XVII. ročník futsalového turnaja na počesť JUDr. Milana Gejdoša, Csc., ktorý je organizovaný Právnickou fakultou UPJŠ. 

28.04.2014

Slovenská advokátska komora pripravila štvrtý ročník podujatia Deň advokácie.

16.04.2014

V príjemne uvoľnenej komornej atmosfére vo štvrtok 3. apríla 2014 prednášali Vladimír Bajtoš a Tomáš Petraško pre Akadémiu konkurzného práva na tému „Trestnoprávna zodpovednosť správcu a správca ako poškodený v trestnom konaní“. 

09.04.2014

Na štvrtok 3. apríla 2014 Akadémia konkurzného práva pripravila seminár s nasledovným programom:

  • Trestnoprávna zodpovednosť správcu
  • Správca ako poškodený v trestnom konaní
  • Praktické skúsenosti správcu konkurznej podstaty úpadcu HORIZONT SLOVAKIA, a.s. v konkurze
02.04.2014

V dňoch 1. – 3. apríla 2014 sa v Smoleniciach uskutoční konferencia na tému „Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie“.

28.03.2014

Na  štvrtok 3. apríla 2014 Akadémia konkurzného práva pripravila seminár s nasledovným programom:

  • Trestnoprávna zodpovednosť správcu
  • Správca ako poškodený v trestnom konaní
  • Praktické skúsenosti správcu konkurznej podstaty úpadcu HORIZONT SLOVAKIA, a.s. v konkurze
26.03.2014

V dňoch 1. – 3. apríla 2014 sa v Smoleniciach uskutoční konferencia na tému „Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie“.

20.03.2014

Konkurzná akadémia v apríli pripravuje seminár s nasledovnými témami:

  • Trestnoprávna zodpovednosť správcu
  • Správca ako poškodený v trestnom konaní
  • Praktické skúsenosti správcu konkurznej podstaty úpadcu HORIZONT SLOVAKIA, a.s. v konkurze
03.03.2014