Týždenný prehľad (16.- 22. január 2023)

Tento týždeň skromne (2 publikované predpisy), ale o to intenzívnejšie (cenová regulácia v energetike, Obchodný zákonník).

ulpianus3tyzden.jpgzdroj: red

17. január 2023        19/2023 Z.z.    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia

Podstata nariadenia:  Ďalšie nariadenie upravujúce maximálne ceny za plyn a elektrinu – týka sa koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a elektriny
Účinnosť: 18. január 2023

18. január 2023        20/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: V nadväznosti na zavedenie zjednodušeného zakladania sro, sa upravuje vyhláška k obchodnému registru – viac info o tejto novele nájdete TU
Účinnosť: 1. február 2023


Do pozornosti

  • ministerstvo spravodlivosti predstavilo návrh zákona, ktorý upravuje tzv. fiduciárne vyhlásenie (ktorým pred notárom osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách), ako aj vecný zámer návrhu zákona o súkromných nadačných fondoch, prostredníctvom ktorých bude možné riešiť širokú paletu majetkových vzťahov v rodinných podnikoch či v spoločnom podnikaní blízkych osôb. Viac informácií TU.
  • niečo pre trestňákov: Peter Šamko približuje českú judikatúru na tému: Zákaz donucovania k sebaobviňovaniu a neposkytnutie pomoci vodičom motorového vozidla v príspevku na webe Právne listy TU
  • niečo pre civilistov: čo všetko môže zavážiť pri vyporiadavní podielového spoluvlastníctva príkazaním veci do výlúčneho vlastníctva jedenému zo spoluvlastníkov sumarizuje príspevok na epravo.cz, ktorý si prečítate TU
     
Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať