Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí si už môžete overiť aj z domu

Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 
 

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí je verejný register, na základe ktorého si môže účastník konania, právny zástupca, resp. tretia strana (ďalej len „oprávnená osoba“), preveriť či predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a/alebo vykonateľnosť.

Aktuálne je register v pilotnej prevádzke a má informatívny charakter, preto v ňom uvedené údaje nie je možné používaťna právne účely.
 

AKO V PRAXI VYHĽADAŤ DOLOŽKY?

Pre vyhľadanie doložky právoplatností a/alebo vykonateľností je potrebné navštíviť webovú stránku TU.
 
Vyhľadávanie je veľmi jednoduché. Pokiaľ je vám známy kód ECLI (spravidla sa nachádza v pravej hornej časti rozhodnutia nad spisovou značkou, resp. číslom konania), stačí ho zadať do uvedeného poľa a vyhľadať. Pokiaľ viete spisovú značku, je potrebné uviesť nasledovné:

1.                    spisovú značku

2.                    názov súdu, ktorý vydal rozhodnutie

3.                    dátum rozhodnutia

Údaje sú do tohto registra preberané automatizovane priamo z informačného systému súdov.
 
Oprávnené osoby si tak budú môcť v tomto registri samostatne na webovej stránke v pohodlí domova preveriť, či súdne rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a/alebo vykonateľnosť.

Z funkčného hľadiska sú k dispozícii dva spôsoby vyhľadania doložky právoplatností a/alebo vykonateľností:

1.                 do vyhľadávača je možné zadať ECLI konkrétneho rozhodnutia,

2.                 do vyhľadávača je možné zadať spisovú značkusúddátum vydania rozhodnutia (všetky tri údaje sú pri vyhľadávaní  povinné).

Gábor Gál, minister spravodlivosti SR: „Dôvodom, pre ktorý rezort spravodlivosti pristúpil k zriadeniu registra, bola skutočnosť, že sa oprávnené osoby na dennej báze na súdoch dopytovali, či konkrétne rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť alebo vykonateľnosť, čo súdy enormne zaťažovalo. Aj takýmto spôsobom chceme zabezpečiť plynulosť a rýchlejší výkon spravodlivosti pre občanov.“

Po uplynutí potrebnej doby na oboznámenie sa so systémom v aplikačnej praxi bude cieľom MS SR, aby doložky právoplatností a/alebo vykonateľností boli použiteľné aj na právne účely, čiže každú zverejnenú doložku by si oprávnená osoba prebrala podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, resp. pečaťou. Následne by už doložky nebolo potrebné predkladať iným orgánom štátnej správy, tieto by si právoplatnosť a/alebo vykonateľnosť rozhodnutia vedeli overiť sami.

Výhodou tohto riešenia môže byť odstránenie administratívnej záťaže súdov ako aj oprávnených osôb, a to napríklad odbremenenie oprávneného v exekučnom konaní predkladať právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu k návrhu na vykonanie exekúcie.
 
PODROBNÝ POSTUP NÁJDETE TU.

Zdroj: MS SR

ilustračné foto: pixabay.com

 
 
Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať