Ministerstvo spravodlivosti robí poriadok v obchodnom registri

Do parlamentu bol predložený Ministerstvom spravodlivosti SR vypracovaný návrh novely obchodného zákonníka, ktorý ako nelegislatívny materiál obsahuje návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra.

Ide o viaceré zmeny, okrem iného najmä o:

  • zmena zoznamu povinne zapisovaných subjektov do obchodného registra. Z obchodného registra by teda mali byť odstránené také subjekty, ktorých zverejňovanie v ORSR stratilo opodstatnenie, ako napríklad staré právne formy, ktorými sú národné výbory, obecné podniky či „hospodárske zariadenia“.
  • Výlučná elektronická podoba návrhov na zápis údajov do obchodného registra. Listinné návrhy by mali úplne zmiznúť, nakoľko sú jedným z dôvodov neefektívnosti činnosti obchodného registra.
  • Výmaz „mŕtvych“ spoločností z obchodného registra. Návrh zavádza špecifické opatrenia, ktorých cieľom je vymazávať tie subjekty, ktoré dlhodobo neplnia svoje funkcie, ako napríklad sú neaktívne, nemajú doposiaľ vykonanú premenu menovitých hodnôt vkladov na menu euro a ďalšie.
  • Koniec dobrovoľného zápisu fyzických osôb-podnikateľov do obchodného registra. Nakoľko bol zriadený Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej ako „RPPOVM“), nejestvuje dôvod, aby fyzické osoby- podnikatelia boli naďalej súčasťou obchodného registra, keďže sa už nachádzajú v živnostenskom registri a po novom aj v RPPOVM.
  • Okrem novelizácie  obchodného registra návrh počíta aj so zavedením opatrení na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev, no najmä poskytuje precizovanie už existujúcich ustanovení venujúcich sa možnostiam zrušeniu spoločnosti.

Návrh všetkých zmien a  dokumenty z legislatívneho procesu si môžete pozrieť TU.

Navrhovaný dátum účinnosti (s výnimkou malého počtu bodov novely) je 1. júl 2020.


Zdroj: web MS SR, redakčne upravené

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať