Deň advokácie (26. apríl 2023) - bezplatné právne poradenstvo pre občanov.

Slovenská advokátska komora pri príležitosti blížiaceho sa Dňa advokácie aj tento rok pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Tradičné podujatie sa tento raz uskutoční 26. apríla 2023, a to  najmenej v 13 mestách: v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach, Pezinku, Novom Meste nad Váhom, Poprade, Malackách a v Topoľčanoch. Tímy advokátov budú v týchto mestách k dispozícii bezplatne pomáhať komukoľvek, kto o to prejaví záujem, a to v čase od 9.00 do 14.00 hod.

SAK_Pomoc.jpgzdroj: sak.sk

Slovenská advokátska komora organizuje Deň advokácie pri príležitosti 33. výročia obnovenia slobodnej advokácie na Slovensku, kedy bol prijatý prvý ponovembrový zákon o slobodnej advokácii.

Slobodná a nezávislá advokácia úzko súvisí s ochranou základných práv a slobôd vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky. Organizovaním bezplatnej právnej pomoci pre ľudí chceme dať jasne najavo, že advokácia je v prvom rade pomáhajúce povolanie. Naším zámerom je byť vždy k dispozícii, ak niekto potrebuje právnu pomoc,“ hovorí predseda SAK Martin Puchalla.

Po minulé roky možnosť bezplatnej pomoci využili stovky záujemcov po celom Slovensku, ktorí potrebovali poradiť v rozličných oblastiach práva: rodinné, pracovné, spotrebiteľské veci, ale aj témy z trestného a obchodného práva.

Aj tento rok preto pripravujeme podujatie tak, aby sme mohli poradiť pokiaľ možno každému, kto o to prejaví záujem. S organizáciou podujatia nám zároveň opäť vypomôžu študenti právnických fakúlt z Bratislavy, Trnavy a Košíc.

Miesta poskytovania bezplatnej právnej pomoci 26. apríla 2023 od 9:00 -14:00 hod.:

 • BRATISLAVA: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4
 • TRNAVA: Právnická fakulta TU, Kollárova 10
 • TRENČÍN: Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2
 • NITRA: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60
 • ŽILINA: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
 • BANSKÁ BYSTRICA: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Čsl. armády 26
 • PREŠOV: Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73
 • KOŠICE: Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 30
 • POPRAD: Mestský úrad v Poprade, Nábr. Jána Pavla II. 3
 • PEZINOK: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42
 • NOVÉ MESTO NAD VÁHOM: Mestské kultúrne centrum, Hviezdoslavova 4
 • MALACKY: Mestský úrad, Bernolákova 1A
 • TOPOĽČANY: Mestský úrad, Námestie Milana Rastislava Štefánika 1

Zdroj: www.sak.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať