LEGISLATÍVNE ZMENY: Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

V roku 2014 bol na Slovensku prijatý zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 140/2014 Z. z.

Aktuálne je v legislatívnom procese v poradí druhá novela tohto predpisu (prvou boli drobné úpravy v roku 2015), ktorá prináša celý rad významných, v niektorých prípadoch až radikálnych, zmien.

Porovnanie zmien súčasnej úpravy s pripravovanými zmenami spolu s osobitnou časťou dôvodovej správy si vo formáte PDF môžete stiahnuť TU.

Najpodstatnejšími zmenami sú:

  • spresnenie postupu pri zámene pozemkov (§ 3)
  • objemové limity  vo vzťahu k nadobúdaniu poľnohospodárskeho pozeku (§ 7)
  • zákaz nepeňažného vkladu vo forme poľnohospodárskeho pozemku (§ 7)
  • vylúčenié niektorých druhov právnických osôb z nadobúdania poľnohospodárskeho pozemku (§ 7) 
  • procesné zmeny v osobitnom postupe nadobúdania poľnohospodárskeho pozemku (§§ 4 a 6)
  • zavedenie evidencie poľnohospodárov oprávnených nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku (§§ 6a a 6b)

V krátkej dobe prinesieme podrobný pohľad na jednotlivé zmeny.

Všetky podklady z legislatívneho procesu nájdete TU.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com, úprava redakcia.

 
Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať