Civilný mimosporový poriadok

Čl. 10 (Princíp voľného hodnotenia dôkazov)

Čl. 10

(1) Dôkazy a tvrdenia účastníkov konania hodnotí súd podľa svojej úvahy v súlade s princípmi, na ktorých spočíva tento zákon.
 
(2) Žiaden dôkaz nemá predpísanú zákonnú silu.
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: