Týždenný prehľad (13.- 19. február 2023)

Významný príspevok do ústavných dejín našej krajiny - uznesenie NR SR o skrátení volebného obdobia.

ulpianus6TXX.jpgzdroj: red

15. február 2023        42/2023 Z. z.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Podstata uznesenia: Uznesenie nadväzujúce na novelu Ústavy SR skracujúce volebné obdobie NR SR, ktoré začalo v roku 2020

17. február 2023        43/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2022 Z. z.

Podstata nariadenia: Mení sa obdobie poskytnutia príspevku na ubytovanie odídenca - príspevok sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté najdlhšie do 31. mája 2023, namiesto terajšieho 27. februára 2023
Účinnosť:  17. február 2023

17. február 2023        44/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou

Podstata oznámenia: 14. júna 2022 bola v Noordwijku podpísaná Zmluva o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou, s ktorou následne vyslovia súhlas NR SR a ratifikovalu je prezidentka + znenie celej zmluvy

17. február 2023        45/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch (AGTC) v mene Českej a Slovenskej Federatívnej republiky

Podstata oznámenia: 30. októbra 1991 bola v mene Českej a Slovenskej Federatívnej republiky podpísaná Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch (AGTC). Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 1993 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 14. novembra 1994; do znenia zmluvy možno nahliadúť na ministerstve dopravy a ministerstve zahraničných vecí

17. február 2023        46/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o odstúpení Slovenskej republiky od dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a Štatútu Medzinárodnej investičnej banky, Protokolu o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky a od Dohody o organizácii a činnostiach Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce v znení Protokolov

Podstata oznámenia: odstúpenie od dohôd týkajúcich sa Medzinárodnej investičnej banky

18. február 2023        47/2023 Z. z.
Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 13. februára 2023 č. 1/2023, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov

Podstata oznámenia: Oznamovaným opatrením sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v rozsahu udelenej poštovej licencie - opatrenie si možno pozrieť na webovom sídle Slov-lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v elektronickej podobe na webovom sídle www.teleoff.gov.sk

 

Rande s umelou inteligenciou

Reparát k minulotýždňovej personálnej otázke nedopadol veľmi slávne, zato základy občana hmoty má Chat GPT zvládnuté slušne:

Otázka: Kto je ministrom spravodlivosti SR?
Odpoveď: Kým bol posledný update mojich znalostí (september 2021), ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky bol Mgr. Tomáš Borec. Avšak môže sa to zmeniť, pretože vlády a ministri môžu byť menení v priebehu času. Ak hľadáte aktuálne informácie, odporúčam skontrolovať webovú stránku Ministerstva spravodlivosti SR alebo stránky slovenských médií.

Otázka: Čo je právny úkon?
Odpoveď: Právny úkon je konanie alebo skutok, ktorý má právne dôsledky a je vykonaný s úmyslom spôsobiť právne následky. Môže sa jednať o akékoľvek konanie, ktoré vytvára alebo mení právne vzťahy medzi osobami alebo medzi osobou a štátom. Právne úkony môžu byť vykonané fyzickými alebo právnickými osobami a môžu sa týkať rôznych oblastí, ako napríklad zmluvné právo, obchodné právo, rodinné právo, dedičské právo a podobne.
Právny úkon môže byť uzavretie zmluvy, darovanie veci, vydanie právneho predpisu, prijatie dedičstva, uznanie detstva a podobne. Je dôležité, aby bol právny úkon vykonaný v súlade s platnými právnymi predpismi a aby mal právny subjekt dostatočné právne oboznámenie s dôsledkami takéhoto úkonu. Ak je právny úkon neplatný alebo je vykonaný s chybou, môže to mať negatívne právne dôsledky pre subjekty zúčastnené na takomto úkone.

Do pozornosti

  • ministerstvo spravodlivosti predstavilo 2 legislatívne počiny týkajúce sa partnerského spolužitia a možnosti usporiadania majetkových pomerov medzi blízkymi osobami – podrobnejšie info TU
  • vyšiel Bulletin SAK 1/2023, prečítate si ho TU

Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať